Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023
11/10/2023 3:04:16 SA
8175 lượt xem
In Đọc bài

 Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu vừa tổ chức Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 (mở rộng). Đồng chí Vũ Lê Chung Anh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị; đồng chí Nguyễn Thành Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Khang A Chua, Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Vũ Lê Chung Anh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị

Năm 2023, huyện Trạm Tấu đề ra 39 chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế xã hội năm 2023, 02 nhiệm vụ phát triển sản phẩm OCOP, vùng nguyên liệu chuyên canh nông sản theo chuôi giá trị. Tính đến nay, có 15/39 chỉ tiêu, đạt 100% kế hoạch giao trở lên, 16/39 chỉ tiêu đạt 70% kế hoạch giao trở lên, 03/39 chỉ tiêu đạt 50% kế hoạch giao trở lên, các chỉ tiêu còn lại đang triển khai thực hiện chưa đánh giá. Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn luôn ở mức ổn định: Nông, lâm nghiệp, thủy sản bằng 34,9%; công nghiệp – xây dựng 43,7%; dịch vụ, thương mại 21,4%. 9 tháng đầu năm, sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện Trạm Tấu cơ bản đạt tiến độ theo kế hoạch; triển khai thực hiện xong 40/73 cơ sở chăn nuôi theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Giá trị công nghiệp - TTCN đạt trên 367 tỷ, đạt 76,5% kế hoạch; Tổng thu ngân sách hơn 54,3 tỷ đồng, bằng 42,9% dự toán tỉnh; Tiến độ giải ngân 9 tháng đạt trên 132 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch. Tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể dục, thể thao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Lê Chung Anh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tập trung thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu năm 2023 đề ra theo Kế hoạch 106 của Huyện ủy; tập trung thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; rà soát các nguồn thu, đẩy mạnh thu ngân sách. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, công tác phòng chống thiên tai. Rà soát thực trạng đất ở làm nhà cho hộ nghèo, công tác hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo. Kiểm tra toàn bộ trình tự thủ tục cấp phép hoạt động của các cơ sở, điểm lưu trú trên địa bàn huyện. Xây dựng và duy trì xã đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế. Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; chủ động nắm chắc tình hình đảm bảo TTATXH. Thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2024...

Kim Thoa, Trung tâm TT và VH

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 213<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập