Trạm Tấu đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình hành động 135
14/04/2023 1:02:59 SA
9611 lượt xem
In Đọc bài

Thực hiện Chương trình hành động 135 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, Huyện ủy Trạm Tấu đã xây dựng Kế hoạch số 106-KH/HU ngày 16/12/2022 đề ra 44 chỉ tiêu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện trong năm 2023.

Đồng chí Giàng A Thào - Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình số 135 của Tỉnh ủy tại xã Xà Hồ.

 

Đồng chí Giàng A Thào - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trạm Tấu cho biết: "Để thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 theo Kế hoạch số 106 của Huyện ủy Trạm Tấu, Huyện ủy đã tổ chức quán triệt và triển khai Chương trình hành động 135 của Tỉnh ủy tới các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2023 của huyện. Giao UBND huyện đôn đốc, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 đảm bảo tiến độ thời gian và chất lượng, hiệu quả”. 

 
Thực hiện Kế hoạch 106 của Huyện ủy, ngày 8/2/2023, UBND huyện Trạm Tấu đã ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đề ra 39 chỉ tiêu, 2 nhiệm vụ chủ yếu, trong đó có 17 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, 16 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội và 6 chỉ tiêu về môi trường (trong đó, có 5 chỉ tiêu huyện xây dựng cao hơn so với chỉ tiêu tỉnh giao...). 
 
Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, ngay từ những tháng đầu năm, toàn huyện đã thực hiện đạt được một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Đến hết quý I, UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện 9/39 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch giao trở lên; 8/39 chỉ tiêu đạt 70% kế hoạch trở lên; 12/39 chỉ tiêu đạt dưới 50% kế hoạch giao; 10/39 chỉ tiêu đang triển khai thực hiện, chưa đánh giá. 
 
Một số chỉ tiêu đạt cao như: gieo cấy lúa vụ xuân đạt 1.572 ha, bằng 100% kế hoạch giao; trồng khoai sọ nương đạt 475 ha, bằng 79%; tổng đàn gia súc chính thực hiện đạt 44.130 con, bằng 90,4%; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 99,2 tỷ đồng, bằng 20,7% ... Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96%, bằng 97%; giải quyết việc làm mới đạt 243 lao động, bằng 37,4% kế hoạch. 
 
Quý I, Trạm Tấu đã đón 40.700 lượt khách, bằng 42,8% kế hoạch tỉnh giao, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 24,42 tỷ đồng. UBND huyện đang triển khai thực hiện 2 nhiệm vụ sản phẩm OCOP (điểm du lịch Homestays Đồi Chè và Na Thẩm Eco Hill Homestays-Trạm Tấu) với mục tiêu đạt hạng 3 sao năm 2023. 
 
Huyện cũng đang xây dựng các vùng chuyên canh, đặc sản, Dự án nông sản năm 2023 với một số sản phẩm chủ yếu: diện tích chè chuyên canh đạt 100 ha, bằng 100% kế hoạch; diện tích chè hữu cơ đạt 200 ha, bằng 100%; gà đen đặc sản vùng cao 40.100 con, bằng 83,7%; lợn đen bản địa Yên Bái 19.070 con, bằng 86,6% kế hoạch; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 1 dự án phát triển lúa Nhật Japonica theo chuỗi giá trị tại xã Hát Lừu... Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện.
 
Theo Báo Yên Bái
 
 

 

 

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 213<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập