Trạm Tấu đã có 9 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch năm
03/04/2024 3:44:18 SA
2040 lượt xem
In Đọc bài

Hết quý I năm 2024, Trạm Tấu đã có 9 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm, 5 chỉ tiêu đạt 70% kế hoạch trở lên, 19 chỉ tiêu đạt dưới 70% kế hoạch và 9 chỉ tiêu đang triển khai thực hiện chưa đánh giá theo Kế hoạch số 01 của UBND tỉnh và của Huyện ủy.

Lãnh đạo huyện Trạm Tấu trực tiếp hướng dẫn người dân gieo cấy lúa vụ Xuân 2024.

 

Cụ thể, UBND huyện Trạm Tấu đã xây dựng Kế hoạch số 48 về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 theo Chương trình hành động số 01 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 156 của Huyện ủy với 42 chỉ tiêu. 

Hết quý I, Trạm Tấu đã có 9 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm, gồm: cơ cấu tổng sản phẩm chuyển dịch theo hướng tích cực (nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 31,5%, công nghiệp - xây dựng đạt 45,5%, dịch vụ, thương mại đạt 21,9%, thuế sản phẩm từ trợ cấp sản phẩm đạt 1,1%); tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh; tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cung cấp nước tập trung; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý; số bác sỹ/10.000 dân và số giường bệnh/10.000 dân; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế; số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới; tỷ lệ đô thị hóa; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục.

Ngoài ra, Trạm Tấu có 5 chỉ tiêu đạt 70% kế hoạch trở lên, 19 chỉ tiêu đạt dưới 70% kế hoạch và 9 chỉ tiêu đang triển khai thực hiện chưa đánh giá theo Kế hoạch số của UBND tỉnh và của Huyện ủy.

Hiện, Trạm Tấu đang tập trung xây dựng sản phẩm Khách sạn Heaven Hill - Hotel & Hot Spring Trạm Tấu và Homestay Zoni Home Trạm Tấu đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao trong năm 2024; xây dựng vùng chuyên canh, đặc sản, dự án nông sản với 100 ha diện tích chè chuyên canh, 200 ha diện tích chè hữu cơ; sản phẩm gà đen đặc sản vùng cao với 43.270 con và đàn lợn đen bản địa với 20.250 con.

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, trong 3 tháng đầu năm, Trạm Tấu đã thu hút trên 42 nghìn lượt khách du lịch, bằng 38,45% kế hoạch tỉnh giao; doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 33 tỷ đồng. 

 

Thời gian tới, huyện sẽ tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc tốt vụ lúa đông xuân; đẩy nhanh tiến độ đầu tư công và giải ngân vốn xây dựng cơ bản; thực hiện hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe và cải thiện đời sống nhân dân, từng bước xóa bỏ hủ tục; thực hiện tốt chế độ chính sách, đảm bảo an sinh xã hội; tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính công vụ... phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong tháng 4 và quý II năm 2024.

Theo Báo Yên Bái

 

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 218<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập