Trạm Tấu ban hành kế hoạch thực hiện chuyển đổi số trong năm 2022

 Nhằm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh Yên Bái năm 2022, phát triển hạ tầng số hiện đại, đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, huyện Trạm Tấu đã ban hành kế hoạch thực hiện chuyển đổi số trong năm 2022.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện Trạm Tấu hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng bảo hiểm số VssID.

Trong năm 2022, huyện sẽ tập trung nâng cao nhận thức cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức huyện, xã, thị trấn, các bộ các tổ chức đoàn thể cấp huyện, cấp xã. Tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản liên quan đến chuyển đổi số. Quan tâm phát triển hạ tầng số. Xác định danh sách các nền tảng số có khả năng triển khai dùng chung rộng khắp trong một số lĩnh vực và đề xuất các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ số đầu tư phát triển các hệ thống này trên địa bàn huyện.

Trong xây dựng Chính quyền số, huyện Trạm Tấu sẽ tập trung chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình, nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng; tăng cường gửi nhận văn bản, báo cáo điện tử, ký số văn bản trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và các doanh nghiệp; thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ điện tử của các cơ quan nhà nước theo quy định.

Trong Kinh tế số, tập trung phổ biến kiến thức về chuyển đổi sang kinh tế số cho doanh nghiệp; tổ chức kết nối giữa doanh nghiệp thương mại điện tử với các doanh nghiệp sản xuất, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể tạo thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu dùng; hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia sàn thương mại điện tử; xây dựng các hệ thống hạ tầng và dịch vụ nhằm hỗ trợ phát triển thương mại điện tử; triển khai các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, các hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi sang sản xuất sản phẩm, cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng số; tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp thay đổi quy trình sản xuất, tăng cường ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại, sáng tạo các mô hình sản xuất mới phù hợp, hiệu quả. Bên cạnh đó huyện cũng đẩy mạnh các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán qua tài khoản ngân hàng, tài khoản viễn thông.

Trong Xã hội số, huyện tập trung triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý chuyển đổi số cho lãnh đạo các đơn vị; chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị trên địa bàn huyện; thành lập các tổ chuyển đổi số cộng đồng để làm nòng cốt trong việc lan tỏa, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái

Các tin khác:

1-5 of 29<  1  2  3  4  5  6  >

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập