Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy tại huyện Trạm Tấu

 

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

56/144 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Ngay sau khi các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 được ban hành, Huyện ủy Trạm Tấu đã chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện tốt công tác học tập, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; cụ thể hóa 10 nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy thành 10 kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết đối với cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở… 
 
Đồng chí Vũ Lê Chung Anh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu tham gia ý kiến tại Hội nghị.
 
Đến nay, trên tổng số 144 chỉ tiêu nghị quyết, đã có 56 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, chiếm 39%; có 63 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch, chiếm 43,7%; 20 chỉ tiêu đạt dưới 50% kế hoạch, chiếm 13,9% ...
 
Thực hiện Nghị quyết số 37, Huyện ủy tập trung rà soát, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy đồng thời, sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ, đội ngũ đảng viên, nhất là cấp ủy viên cơ sở được quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng. 
 
Thực hiện Nghị quyết số 24, Huyện ủy chỉ đạo Đảng ủy Quân sự và Đảng ủy Công an huyện tập trung chỉ đạo nắm tình hình từ cơ sở; nghiên cứu, phân tích đánh giá, dự báo tình hình, đề ra các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự; phòng ngừa tội phạm; không xảy ra tội phạm có tổ chức, không có các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội… 
 
Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết 20, nông nghiệp huyện Trạm Tấu đã có bước phát triển tích cực, các chỉ tiêu về trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ và phát triển rừng, xây dựng sản phẩm OCOP, xây dựng nông thôn mới đều đạt và vượt kế hoạch. Huyện  quan tâm công tác xây dựng chỉ dẫn địa lý, chứng nhận nhãn hiệu sản phẩm và bước đầu hình thành liên kết tiêu thụ sản phẩm với một số sản phẩm chủ lực như: khoai sọ nương, gạo nếp 87, măng ớt, lợn đen bản địa, gà đen, chè Shan… 
 
Tại Hội nghị, các ý kiến tham gia tập trung làm rõ thêm những cách làm hay, sáng tạo và những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. 
 
 
Đồng chí Đặng Hồng Đức- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tham gia ý kiến tại Hội nghị.
 
Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ huyện Trạm Tấu đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy thời gian qua. 

Đồng chí yêu cầu, đối với nhiệm vụ chung, Huyện ủy Trạm Tấu cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong huyện; trên cơ sở các chương trình, kế hoạch, đề án của huyện đã ban hành cụ thể hóa các nghị quyết của Tỉnh ủy, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương… 

Đối với nhiệm vụ cụ thể, đồng chí yêu cầu Huyện ủy cần tiếp tục quan tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh; tập trung cơ cấu lại nền kinh tế trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế địa phương để phát triển nhanh, bền vững; tập trung xây dựng, phấn đấu đến năm 2025, huyện có 2 xã nông thôn mới và mỗi xã có 1 thôn nông thôn mới; tập trung phát triển văn hóa xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, thiết thực nâng cao đời sống và chỉ số hạnh phúc của nhân dân; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn; thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Đồng chí cũng yêu cầu kết thúc Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy cần tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến phát biểu của các thành viên đoàn công tác tỉnh và phát biểu kết luận Hội nghị để cụ thể hóa, bổ sung vào các kế hoạch, chương trình công tác nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy. Đoàn công tác hoàn thiện báo cáo kiểm tra, gửi Thường trực Tỉnh ủy theo đúng quy định.

                                                                                                                                                                                 Theo Báo Yên Bái

 
 

 

Các tin khác:

1-5 of 101<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập