Hoạt động của HĐND Trạm Tấu ngày càng đổi mới và hiệu quả
05/02/2024 1:40:28 SA
4644 lượt xem
In Đọc bài

Năm 2023, hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Trạm Tấu đã có có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Các nghị quyết thông qua tại kỳ họp đúng thẩm quyền và được ban hành đúng quy trình, theo quy định; hoạt động giám sát ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng và hiệu quả, qua đó đã phát hiện những khó khăn, vướng mắc và đã có nhiều kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, khắc phục kịp thời những hạn chế, tồn tại.

Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp được chú trọng, đảm bảo đúng theo quy định và có nhiều đổi mới

Trong năm 2023, hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND và các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện đảm bảo theo các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, các quy định của pháp luật liên quan và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy. Thường trực HĐND huyện đã duy trì công tác điều hành hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ; Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân; Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực Hội đồng nhân dân với Ủy ban nhân dân và Ủy ban MTTQVN huyện..., và trong việc kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai, thực hiện chỉ tiêu, Nghị quyết của HĐND huyện đề ra.

Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp được chú trọng, đảm bảo đúng theo quy định và có nhiều đổi mới. Công tác thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo chất lượng; quá trình thẩm tra được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Các tài liệu đều được gửi trước đến đại biểu nghiên cứu theo quy định, chỉ trình bày tại kỳ họp những nội dung cơ bản, tóm tắt những vấn đề cần báo cáo hoặc cần trình xin ý kiến đại biểu HĐND. Từ đó giảm thời gian trình bày các báo cáo tại hội trường, dành nhiều thời gian để các đại biểu chất vấn và thảo luận tham gia ý kiến vào các dự thảo báo cáo, tờ trình. Chủ tọa kỳ họp điều hành kỳ họp đúng luật, dân chủ, công khai, thẳng thắn, linh hoạt; nêu rõ nội dung vấn đề, cung cấp thông tin và gợi ý thảo luận, kết luận ngắn gọn, khách quan và có sức thuyết phục, phát huy trí tuệ của đại biểu, thực hiện đúng chương trình, nội dung đã thông qua.

Trong năm 2023, đã phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan, ban ngành, đơn vị liên quan tổ chức thành công 3 kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện; ban hành 18 Nghị quyết thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân huyện.

Trong năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức 12 phiên họp Thường trực HĐND để thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân và ban hành các kế hoạch, thông báo, kết luận,... thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND huyện; thảo luận, dự kiến thời gian, nội dung, chương trình các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện.

Thực hiện chức năng giám sát, thời gian qua, HĐND huyện Trạm Tấu luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, duy trì hoạt động giám sát thường xuyên việc thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện theo Nghị quyết HĐND huyện đề ra. Quan tâm thực hiện lồng ghép giám sát theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân với giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, các kiến nghị sau giám sát. Thực hiện giám sát thường xuyên tại các xã, thị trấn để nắm bắt tiến độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng đã đề ra.

Năm 2023, Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực HĐND huyện và các ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND huyện đã hoàn thành tổ chức, thực hiện 15 cuộc giám sát trong đó có 13 cuộc giám sát chuyên đề và 04 cuộc giám sát thường xuyên về một số nội dung như: Giám sát công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2022; về việc triển khai, thực hiện kế hoạch phát triển KT- XH huyện năm 2023; về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5, thứ 7 (năm 2022) - HĐND huyện khóa XVIII; về Phát triển giao thông nông thôn, XDCB trên địa bàn - Nguồn vốn NSNN năm 2023; về chỉ đạo và tổ chức, thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa giai đoạn 2021 - 2023 trên địa bàn huyện; về việc chấp hành pháp luật trong tổ chức, thực hiện công tác tiếp công dân, việc tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân trên địa bàn huyện; giám sát về quy định quy chế quản lý quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo Nghị định số 27/NĐ-CP; về việc thực hiện cấp thẻ BHYT và công tác khám, chữa bệnh cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng khó khăn; người đang sinh sống tại vùng ĐBKK năm 2022 trên địa bàn huyện…

Sau giám sát, các đoàn đều có báo cáo, đánh giá rõ những kết quả đạt được, những nội dung còn hạn chế, tồn tại và có kiến nghị đề xuất với các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn có liên quan giải quyết, khắc phục kịp thời.

Cùng với đó, HĐND huyện Trạm Tấu còn tham gia hoạt khảo sát, giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh tại huyện và các xã trên địa bàn.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư và công tác tiếp xúc cử tri được thực hiện đúng quy định. Hoạt động tiếp xúc cử tri tiếp tục có sự đổi mới theo hướng tăng cường trách nhiệm của đại biểu, được các đại biểu HĐND huyện thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Năm 2023, các Tổ đại biểu HĐND huyện đã phối hợp với Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQVN các xã, thị trấn tổ chức được trên 20 hội nghị tiếp xúc cử tri tại 12/12 xã, thị trấn, với trên một nghìn lượt cử tri tham dự. Tổng số có 83 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp, trong đó có 54/83 ý kiến đã được chính quyền cấp xã, tổ đại biểu đã trả lời, giải đáp trực tiếp, còn lại 29 kiến nghị được chuyển đến Thường trực HĐND, đề nghị UBND chỉ đạo đến các cơ quan chuyên môn của huyện xem xét, trả lời tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND ngày càng hiệu quả, HĐND các cấp trên địa bàn huyện Trạm Tấu tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, các quy định của pháp luật để cụ thể hoá bằng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện bảo đảm nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND. Đổi mới công tác tổ chức kỳ họp theo hướng giảm trình bày báo cáo, tăng cường thảo luận, chất vấn về các vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm.

 

Triển khai thực hiện tốt chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, những vấn đề nảy sinh, bức xúc được nhiều cử tri quan tâm; việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện ban hành.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái

 

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 213<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập