HĐND huyện Trạm Tấu tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026
08/06/2023 1:56:54 SA
3731 lượt xem
In Đọc bài

Chiều ngày 06/6/2023, dưới sự chủ trì của đồng chí Giàng A Thào, Ủy viên viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện. Thường trực HĐND huyện Trạm Tấu tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND huyện, UBMTTQ Việt Nam huyện và các ngành liên quan để thống nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Toàn cảnh hội nghị

Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo UBND huyện, các Ban HĐND huyện và các ngành liên quan, Thường trực HĐND huyện Trạm Tấu đã thống nhất thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó kỳ họp dự kiến được tổ chức 1 ngày vào đầu tháng 7/2023. Tại kỳ họp này Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện sẽ đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và nghị quyết các mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Kỳ họp cũng sẽ nghe UBND huyện Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hoá xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo tình hình thu chi, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, báo cáo tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2022. Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, kết quả giải quyết khiếu nại,tố cáo và kiến nghị của cử tri, công tác dân tộc 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. UBMTTQ huyện thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỹ họp. Cũng tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ nghe Toà án nhân huyện, viện kiểm sát nhân dân huyện báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Cũng tại kỳ họp này HĐND huyện sẽ xem xét thông qua các tờ trình dự thảo Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2023, Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2022, Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 và Dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về chương trình giám sát năm 2024.

Cũng tại kỳ họp này sẽ bầu bổ sung ủy viên UBND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026./.

Thu Hằng. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

đã tặng

Các tin khác:

41-45 of 183<  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  >

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập