Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 4, triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2022

 Ngày 12/5/2022, UBND huyện Trạm Tấu tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 4, triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2022.

Trong tháng 4 vừa qua, bám sát vào sự chỉ đạo của cấp trên, UBND huyện Trạm Tấu đã sâu sát, quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Nhân dân đã chủ động sản xuất vụ đông xuân gieo cấy được 1.572 ha lúa xuân bằng 100,12% kế hoạch giao, trồng được 2.300 ha ngô xuân bằng 100% kế hoạch, trồng 380 ha khoai sọ bằng 95% kế hoạch. Các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác phòng chống rét cho gia súc, gia cầm, tổng đàn gia súc chính của huyện đạt 42.065/44.000 con bằng 95,7% kế hoạch tỉnh giao. Công tác quản lý, phát triển bảo vệ rừng được thực hiện theo kế hoạch. Công tác quản lý khoáng sản tài nguyên môi trường được đảm bảo. Lĩnh vực văn hoá – xã hội có chuyển biến tích cực, chất ượng giáo dục đào tạo được nâng lên. Công tác an sinh xã hội được chăm lo kịp thời, an ninh trật tự ổn định.

Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Vũ Lê Chung Anh - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên, phát huy tốt hơn nữa những thành tích kết quả đã đạt được, huy động sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Tiếp tục chăm sóc phòng trừ sâu bệnh sâu bệnh cho lúa xuân, chăm sóc ngô xuân và diện tích khoai sọ, quan tâm hơn nữa đến công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi chú trọng phát triển, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão, bên cạch đó thực hiện hiệu quả chương trình quốc gia và xây dựng nông thôn mới. Giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch COVID – 19.

Văn Toàn – Ngọc Huyền

 

Các tin khác:

1-5 of 101<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập