Trạm Tấu triển khai nhiệm vụ công tác Quân sự - Quốc phòng năm 2020

 Huyện Trạm Tấu vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quân sự – quốc phòng và an ninh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.


Đồng chí Trần Ngọc Luận - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các cá nhân

Năm 2019, huyện Trạm Tấu đã lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn. Trong năm đã tham mưu với Ban chỉ đạo diễn tập huyện, chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cho các xã, thị trấn và diễn tập ứng phó cháy rừng - TKCN xã Bản Mù, kết quả 5 đơn vị đạt giỏi, 2 đơn vị đạt xuất sắc. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện đạt xuất sắc. Thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2019, 12/12 xã, thị trấn đều có công dân nhập ngũ. Thực hiện đề án “Tăng cường đảm bảo QP - AN giai đoạn 2016 - 2020” của UBND tỉnh Yên Bái, UBND huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo, xây dựng củng cố  18/18 đơn vị DQTV….

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2020, huyện Trạm Tấu tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối, nhiệm vụ QS - QP, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ vững chắc, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trước mắt, tập trung làm tốt công tác tuyển quân năm 2020 bảo đảm số lượng, chất lượng và thời gian. Làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng, đủ nội dung, thời gian chương trình kế hoạch, 100% các khoa mục kiểm tra đều đạt yêu cầu, trong đó 70% trở lên đạt khá giỏi. Thực hiện tốt công tác dân vận, đặc biệt là các phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” gắn với phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”.

Kim Thoa. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu

Các tin khác:

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập