Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Trạm Tấu: Thông qua 10 Nghị quyết quan trọng trong năm 2024
19/12/2023 3:23:56 SA
4467 lượt xem
In Đọc bài

Ngày 17/12/2023, HĐND huyện Trạm Tấu khoá XVIII nhiệm kỳ 2021 -2026 đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 10, để đánh giá kết quả hoạt động của HĐND huyện và các Ban HĐND huyện trong năm 2023 triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023, kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết do HĐND ban hành trong năm 2023 và quyết nghị các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2024. Dự kỳ họp có đồng chí Giàng A Thào, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Thịnh Văn Xuê, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Vũ Lê Chung Anh. Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV HU - TT HĐND - UBND huyện.

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND, ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Trạm Tấu khóa XVIII đề ra 39 chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023. Dự ước kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023 có 23 chỉ tiêu vượt 100% kế hoạch giao; 14 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch. Cụ thể, kết quả thực hiện phát triển kinh tế đạt được nhiều chỉ tiêu quan trọng: cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 100% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực đạt 23.629 tấn, bằng 100% kế hoạch; Tổng đàn gia súc chính ước thực hiện đạt 50.770 con, bằng 104,04% kế hoạch; Thực hiện tốt Đề án hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo Nghị quyết số 69 và Nghị quyết số 05 của HĐND tỉnh Yên Bái. Trồng mới rừng đạt trên 318 ha, bằng 127,2% kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất CN – TTCN đạt trên 505 tỷ đồng, bằng 105,22% kế hoạch giao. Tổng bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 302 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch giao.

Các chỉ tiêu về xã hội cũng đạt nhiều kết quả nổi bật: trong đó, giải quyết việc làm cho 741 lao động, đạt 114% kế hoạch, tỷ lệ lao động được đào tạo đạt 29,85%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 6,95% so với năm trước, bằng 106,92% kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 99,5%, bằng 100,5% kế hoạch giao. Lượng khách du lịch đến huyện đạt 150.000 lượt, bằng 136,36% kế hoạch; doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 112,5 tỷ đồng, bằng 132,4 % kế hoạch giao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao... Năm 2023, Hoạt động giám sát của HĐND huyện tiếp tục có nhiều đổi mới và nâng cao hơn về chất lượng, Thường trực HĐND huyện và các ban của HDND, các tổ đại biểu HĐND huyện đã tổ chức thực hiện 15 cuộc giám sát nội dung giám sát có trọng tâm, lựa chọn nội dung giám sát những vấn đề mà đông đảo cử tri, người dân quan tâm. Hoạt động tiếp xúc cử tri tiếp tục có sự đổi mới theo hướng tăng cường trách nhiệm của đại biểu. Trong năm đã tổ chức được trên 20 hội nghị TXCT tại 12/12 xã, thị trấn, với trên một nghìn lượt cử tri tham dự.

Năm 2024, HĐND huyện Trạm Tấu tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND, nâng cao trách nhiệm của từng đại biểu HĐND. Trước hết là nâng cao chất lượng kỳ họp, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, hoạt động thảo luận, chất vấn tại kỳ họp. Tăng cường thông tin tuyên truyền kết quả kỳ họp. Tổ chức hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp cúc cử tri, tăng cường tiếp xúc cử tri ở thôn, bản, tổ dân phố; Thực hiện tốt Quy chế hoạt động của HĐND huyện, Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND với UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Tổ chức tốt chương trình giám sát năm 2024; Tổ chức giám sát chuyên đề của HĐND huyện “ về việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I, từ năm 2021 – 2026 trên địa bàn huyện....

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện bầu ra. Cũng tại kỳ họp này, HĐND huyện Trạm Tấu đã nhất trí cao thông qua 10 nghị quyết quan trọng để thực hiện trong năm 2024 và trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Giàng A Thào - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận sự tham gia đóng góp ý kiến, làm việc nhiệt tình, trách nhiệm của các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp quan trong cho huyện. Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí, quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: tổ chức thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đã ban hành. Khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện quyết liệt phát triển kinh tế - xã hội, có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư, gắn với nâng cao chất lượng thu hút đầu tư. Quan tâm đầu tư, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn....

Kim Thoa, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Trạm Tấu

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 86<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập