Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo, Ban Chỉ đạo 35 huyện 6 tháng đầu năm 2023
14/07/2023 8:00:02 SA
4829 lượt xem
In Đọc bài

Chiều ngày 12/7, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo, hoạt động Ban Chỉ đạo 35 huyện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Trịnh Văn Xuê, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ chủ trì Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác Tuyên giáo của Đảng bộ huyện luôn bám sát sự chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của huyện, tiếp tục được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng theo chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; chỉ đạo triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện; đồng thời, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Tuy nhiên, công tác tổ chức phổ biến, quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở một số cấp ủy cơ sở chất lượng còn hạn chế. Việc báo cáo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn của một số cộng tác viên chưa kịp thời.

Tại Hội nghị, có 14 ý kiến phát biểu, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những kết quả đã đạt được cũng như hạn chế còn tồn tại trong thực hiện công tác tuyên giáo, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 6 tháng đầu năm, nhất là những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để kịp thời tháo gỡ; đề xuất các giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2023. Trong đó, cần thực hiện tốt công tác nắm tình hình tư tưởng Nhân dân; tổ chức phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị; tiếp tục thực hiện tốt công tác định hướng thông tin, tuyên truyền và xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Xuê, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đã ghi nhận những kết quả ngành tuyên giáo đã được trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cần được khắc phục trong thời gian tới.

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu các cấp uỷ, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nội dung phần phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm như trong Báo cáo đã nêu; đồng thời, tiếp tục tuyên truyền vận động thực hiện tốt Kế hoạch số 106-KH/HU ngày 16/12/2022 của Huyện uỷ Trạm Tấu thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Trong đó, cần quan tâm nắm chắc địa bàn, tâm tư, nguyện vọng của người dân, dư luận của nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; báo cáo viên chủ động nghiên cứu nội dung nghị quyết, chỉ thị của Đảng để triển khai phù hợp với địa phương, đơn vị; thực hiện tốt công tác định hướng thông tin tuyên truyền, nâng cao chất lượng Bản tin Thông tin nội bộ huyện Trạm Tấu; bổ sung các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2023-2025. Ban Chỉ đạo 35 huyện nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường viết, đưa tin bài theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực”; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên tăng cường tương tác, chia sẻ các bài viết trên các trang mạng chính thống như: Hương Sen Việt, Tâm Sáng, Trạm Tấu mến yêu...

Nguồn: Ban Tuyên giáo Huyện ủy

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 57<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập