Tin Hoạt động >> Chính trị

HĐND huyện Trạm Tấu: Tổ chức Hội nghị liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện

12/11/2021 10:22:44 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Quy chế hoạt động của HĐND huyện Trạm Tấu khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng ngày 11/11/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Trạm Tấu khóa XVI đã tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất các nội dụng chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 – HĐND huyện khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Vũ Thị Hiền, UVBTV – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Vũ Thị Hiền, UVBTV – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì Hội nghị

Tại hội nghị đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4- HĐND huyện Trạm Tấu khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, kỳ họp này dự kiến diễn ra trong khoảng từ ngày 10 đến ngày 20/12/2021 .Kỳ họp sẽ thông qua các Báo cáo của TTHĐND và các ban HĐND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 0221, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, Báo cáo của UBND huyện về thực hiện nhiệm vu năm 202; phương hướng nhiệm vụ năm 2022, các tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp. Để kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp. Tại hội nghị các đại biểu đã bàn bạc, điều chỉnh, bổ sung và thống nhất cao về các nội dung sẽ được thông qua tại kỳ họp tới đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành liên quan.

 Kết luận Hội nghị đồng chí Vũ Thị Hiền ủy viên BTV - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị: Các ban HĐND huyện tăng cường hoạt động giám sát, thu thập thông tin làm cơ sở thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết, xây dựng các Báo cáo thẩm tra, Báo cáo, Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết, xây dựng các Báo cáo thẩm tra, báo cáo của các Ban trình tại kỳ họp đảm bảo chất lượng, đúng quy định. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn chuẩn bị Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp theo nội dung đã nêu. Tòa án nhân dân, Viện KSND, Chi cục thi hành án dân sự chuẩn bị báo cáo trình tại kỳ họp và gửi về Ban pháp chế HĐND huyện chậm nhất vào ngày 25/11/2021, tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức cho các đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xong trước ngày 25/11/2021. UBMTTQ Việt Nam huyện tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi TT HĐND huyện trước ngày 25/11/2021./.

Thu Hằng, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Trạm Tấu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h