Tin Hoạt động >> Chính trị

Thường trực Huyện ủy tổ chức làm việc để nắm tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2021

20/07/2021 10:33:44 Xem cỡ chữ Google
Thường trực Huyện ủy vừa tổ chức làm việc để nắm tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2021. Dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, các đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở. Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được quan tâm, đẩy mạnh; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức đối với thế hệ trẻ. 100% các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy. Hằng năm đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức công vụ vào chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ, cơ quan đoàn thể tiếp tục được chỉ đạo thực hiện. Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Qua triển khai của các cơ quan, đơn vị đến ngày 15/7/2021 đã có 80 đơn vị, hộ gia đình và 71 cá nhân đăng ký xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, huyện đã lựa chọn 09/10 mô hình tập thể (với 23 đơn vị, 05 hộ gia đình) và 17 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến cấp tỉnh; 52 mô hình tập thể và 55 mô hình cá nhân còn lại thực hiện tại cơ sở. Việc tuyên dương, khen thưởng các mô hình, điển hình tiên tiến được thực hiện nghiêm túc, huyện đã khen thưởng 12 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị. Cùng với đó xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí theo chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025.

Trong thời gian tới sẽ Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ tiếp tục tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nội dung trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Phối hợp với các ban, cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy trong hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2021 theo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến huyện trong chỉ đạo, triển khai thực hiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điền hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước trong toàn huyện...

Tại buổi làm việc đã có nhiều ý kiến phát biểu, tập trung vào những khó khăn trong xây dựng và thực hiện các mô hình, điển hình tiên tiến và đề xuất các giải pháp để tiếp tục triển thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị và xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cần tập trung triển khai thực hiện có chất lượng các nội dung Chỉ thị số 05 năm 2021, trước hết, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế, theo đó cần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên. Đồng thời các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục lựa chọn và xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện từng mô hình, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị và các mô hình, điển hình tiên tiến; sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện Chỉ thị, trong đó, đánh giá kỹ lưỡng việc triển khai các mô hình và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, của các thành viên Ban Chỉ đạo; các giải pháp để việc thực hiện Chỉ thị 05 năm 2021 và cả nhiệm kỳ đạt kết quả cao nhất./.

Văn Toàn. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h