Tin Hoạt động >> Chính trị

Ban Chỉ đạo 35 huyện Trạm Tấu tổ chức hội nghị đánh giá nhiệm vụ những tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021

15/07/2021 09:51:37 Xem cỡ chữ Google
Sáng ngày 14/7/2021, Ban Chỉ đạo 35 huyện Trạm tấu đã tổ chức hội nghị đánh giá nhiệm vụ những tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Trịnh Văn Xuê – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo dự và chủ trì hội nghị;

Đồng chí Trịnh Văn Xuê – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị;

Qua đánh giá từ đầu năm đến nay Ban Chỉ đạo 35 huyện Trạm Tấu đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và tình hình thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tham mưu, giúp cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; Các thành viên Ban Chỉ đạo đã thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ gắn với lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dự luận xã hội được quan tâm. Công tác tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch được tăng cường. Thành viên Ban Chỉ đạo 35, Tổ Thư ký giúp việc, Cộng tác viên tăng cường tuyên truyền, chia sẻ các bài viết đấu tranh phản bác trên các trang “Hương sen Việt”, “Tâm sáng”; chủ động viết bài đăng tải, chia sẻ, bình luận qua các tài khoản cá nhân, fanpage, đồng thời, chủ động viết bài đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội.

Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo tham gia thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Trong thời gian tới Ban chỉ đạo 35 sẽ tiếp tục tiếp tục tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Chủ động, thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời thông tin định hướng tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các sự kiện chính trị quan trọng, các vụ việc dư luận xã hội quan tâm. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi viết, đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, đơn thư nạc danh mang tính vu khống, xuyên tạc. Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kịp thời ngăn chặn, đấu tranh, xử lý những hành vi lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, xuất nhập cảnh. Tăng cường giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức, trách nhiệm trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương của Đảng và sử dụng Internet, mạng xã hội, tích cực đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch.

Lộc Chầm, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Trạm Tấu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h