Tin Hoạt động >> Chính trị

Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân huyện Trạm Tấu khóa XVIII

05/07/2021 08:34:20 Xem cỡ chữ Google
Hội đồng nhân dân huyện Trạm Tấu khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ 2 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết HĐND huyện cũng như hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và thông qua một số Nghị quyết thuộc thẩm quyền.

Toàn cảnh hội nghị

Nghị quyết kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa XVII đề ra 35 chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2021, 6 tháng đầu năm 2021, UBND huyện Trạm Tấu đã tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo theo Kế hoạch đến nay đã có 13 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch trở lên, 12 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên, 5 chỉ tiêu đạt dưới 50% và 5 chỉ tiêu đang thực hiện. Trong đó tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt 3.963 ha đạt 100,2% Kế hoạch sản xuất vụ xuân. trồng được 212 ha khoai sọ nương đạt 106% kế hoạch, tổng đàn gia súc chính đạt 38.140 con đạt 93,5% kế hoạch tăng 6.720 con so với cùng kỳ. Văn hóa xã hội có nhiều bước tiến quan trọng trong đó đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 được triển khai quyết liệt đến nay trên địa bàn huyện chưa ghi nhận trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh, đã có 897 người được tiêm phòng vac xin covid-19 .

6 tháng đầu năm 2021, hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban, các tổ đại biểu HĐND huyện đảm bảo theo quy định. Hoạt động giám sát tiếp tục được đổi mới, đã tổ chức 5 cuộc giám sát về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và HĐND các cấp , công tác phòng chống dịch covid -19 tại các xã thị trấn đồng thời duy trì giám sát báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp trước .. Hoạt động tiếp xúc cử tri được các đại biểu thực hiện đúng quy định, 6 tháng đầu năm 2021 đã tổ chức 16 Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện với gần 700 lượt cử tri tham gia.

Từ nay đến cuối năm Thường trực HĐND và các Ban, các tổ đại biểu HĐND huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục hoạt động đảm bảo kế hoạch đề ra.Chú trọng các cuộc giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát những vấn đề được nhiều cử tri quan. Đặc biệt là việc thực hiện một số chính sách, chương trình dự án, đầu tư hỗ trợ cho người nghèo, việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND các cấp. Hoạt động tiếp xúc cử tri tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức. Tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, gắn tiếp xúc của cử tri với việc tuyên truyền các Nghị quyết của HĐND. Tăng cường kiểm tra phối hợp giữa thường trực HĐND, các Ban, các tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND huyện và các cơ quan ban ngành trong các hoạt động nhất là việc kiểm tra giám sát tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2021.... Cũng tại kỳ họp này, HĐND huyện Trạm Tấu đã thông qua 4 Nghị quyết quan trọng .

Thu Hằng - Lộc Chầm, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Trạm Tấu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h