Tin Hoạt động >> Chính trị

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Trạm Tấu khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

31/05/2021 03:43:22 Xem cỡ chữ Google
Ngày 28/5, Ủy ban bầu cử huyện Trạm Tấu đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Trạm Tấu khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ủy ban bầu cử huyện Trạm Tấu công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Trạm Tấu khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện: 48 người.

- Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu: 30 người.

- Số người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện: 30 người.

 

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h