Tin Hoạt động >> Chính trị

Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số 14

19/05/2021 10:10:19 Xem cỡ chữ Google
Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở Đơn vị bầu cử số 14 gồm 12 xã: Thị trấn Trạm Tấu, xã Bản Mù, xã Bản Công, xã Hát Lừu, xã Xà Hồ, Trạm Tấu, xã Pá Hu, xã Túc Đán, xã Pá Lau, xã Phình Hồ, xã Làng Nhì, xã Tà Xi Láng. Tổng số người ứng cử: 05 người; số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 03 người. Trang Thông tin điện tử huyện trân trọng giới thiệu danh sách người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số 14:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h