Tin Hoạt động >> Kinh tế

Hỗ trợ 900 ngan giống cho 30 hộ nghèo

16/05/2021 02:19:26 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/TU của Tỉnh ủy Yên Bái tiếp tục phân công 51 ban, sở, ngành, tổ chức hội, đoàn thể có liên quan trực tiếp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ 1.072 hộ nghèo tại 59 xã đặc biệt khó khăn và 5 xã có thôn đặc biệt khó khăn thoát nghèo trong năm 2021.

Sáng 15/5/2021, Sở Công thương tỉnh Yên Bái đã trao hỗ trợ ngan giống cho 30  hộ nghèo của 2 xã Bản Công và Xà Hồ huyện Trạm Tấu, đây là những hộ đăng ký tự nguyện thoát nghèo năm 2021. Mỗi hộ được hỗ trợ 30 con ngan giống và 5 kg cám; tổng số 30 hộ nghèo của 2 xã được Sở Công thương tỉnh Yên Bái trao tặng đợt này là 900 con ngan giống và 150 kg cám chăn nuôi.

Tới đây, huyện Trạm Tấu tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư để giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo nâng cao thu nhập và cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; gắn với bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống./.

Hoàng Phương. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Trạm Tấu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h