Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Trạm Tấu hoàn thành cấp gần 10 tấn gạp cứu đói giáp hạt cho nhân dân

22/04/2021 08:33:40 Xem cỡ chữ Google
Để giảm bớt khó khăn cho các hộ nghèo, vừa qua huyện Trạm Tấu đã cấp gần 10 tấn gạo cứu đói giáp hạt cho nhân dân

Người dân nhận gạo hỗ trợ.

Ngay sau khi có Quyết định của UBND huyện Trạm Tấu về việc phê duyệt danh sách và nhu cầu kinh phí hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt đầu năm 2021, phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Trạm Tấu đã phối hợp với các xã, thị trấn rà soát những hộ dân cần được hỗ trợ gạo cứu đói. 

Theo đó, năm 2021 huyện Trạm Tấu  đó có 177 hộ với 664 khẩu thiếu đói giáp hạt được hỗ trợ với định mức 15 kg gạo/ khẩu, tổng số gạo hỗ trợ là 9,96 tấn. Đến nay, huyện Trạm Tấu đã hoàn thành cấp gạo thiếu đói giáp hạt cho nhân dân. Đây là chính sách an sinh xã hội thể hiện sự quan tâm Đảng, Nhà nước và địa phương đối với người dân nghèo, đồng thời đây cũng là nguồn động viên, khích lệ giúp người dân phấn đấu vươn lên thoát nghèo .

Kim Thoa. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h