Tin Hoạt động >> Kinh tế

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Trạm Tấu triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2021

12/04/2021 09:49:16 Xem cỡ chữ Google
Vừa qua Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Trạm Tấu đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021. Dự, chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Hưng, Uỷ viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí là thành viên ban đại diện.

Đồng chí Nguyễn Thành Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Qua đánh giá, trong quý I năm 2021 Ban đại diện Hội đồng quản trị - NHCSXH huyện đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Kiện toàn thành viên Ban đại diện. Triển khai kịp thời Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban đại diện. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Tổng nguồn vốn tín dụng thực hiện đến hết 31/03 đạt 194.326 triệu động, đạt 92,2% kế hoạch giao năm 2021, tặng 659 triệu đồng so với 31/12/2020; trong đó chủ yếu là cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, vay giải quyết việc làm, vay sản xuất kinh doanh. Dư nợ uỷ thác đạt đạt 183,193 triệu đồng, tăng 3.208 triệu đồng so với đầu năm. Công tác củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ tiết kiệm vay vốn được triển khai kịp thời, tổ chức tập huấn cho cán bộ 62 quản lý tổ TK&VV tín dụng, tổ chức bổ sung tăng cường các trang thiết bị tại các điểm giao dịch lưu động tại các xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tham gia thảo luận xung quanh công tác tuyên truyền việc rà soát nhu cầu vay vốn, việc nâng cao chất lượng tín dụng ở một số xã, giải pháp huy động tiền gửi qua tổ tiết kiệm vay vốn, công tác giải quyết dư nợ quá hạn, khoanh nợ, công tác huy động tiền gửi dân cư. Trong thời gian tới Ban đại diện Hội đồng quản trị - NHCSXH huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để 100% người nghèo, các đối tượng chính sách có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn được tiếp cận thông tin và được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi, đồng thời tuyên truyền vận động để 100% thành viên tổ TK&VV tham gia gửi tiền tiết kiệm và duy trì đều đặn hàng tháng. Tiếp tục phối hợp chỉ đạo các tổ chức hội cấp xã tổ chức rà soát, sắp xếp hồ sơ và chấn chỉnh hoạt động tổ TK&VV trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Phấn đấu 80% trở lên tổ chức CT-XH cấp xã thực hiện Hợp đồng uỷ thác với NHCSXH không có nợ quá hạn. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác giao dịch lưu động, họp giao ban và các tiêu chí về điểm giao dịch chuẩn. Tổ chức kiểm tra và đôn đốc các tổ chức hội cấp xã kiểm tra giám sát theo kế hoạch đã xây dựng./.

Lộc Chầm, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Trạm Tấu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h