Tin Hoạt động >> Chính trị

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Trạm Tấu lần thứ 6 (mở rộng)

12/04/2021 09:24:10 Xem cỡ chữ Google
Huyện Trạm Tấu vừa tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 6 (mở rộng) để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2021, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng thời phổ biến, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp.

Đồng chí Giàng A Thào - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hội nghị đã phổ biến, quán triệt nội dung các nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh: Nghị quyết số 20-NQ/TU về phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 21-NQ/TU về phát triển nguồn nhân lực tỉnh; Nghị quyết số 22-NQ/TU về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 28-NQ/TU về phát triển du lịch; Nghị quyết số 24-NQ/TU về đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và Chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, giai đoạn 2021 - 2025...

Thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, trong quý I, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Trạm Tấu tiếp tục phát triển ổn định, các chỉ tiêu cơ bản đạt so với cùng kỳ, trong đó hoàn thành thắng lợi diện tích gieo cấy lúa xuân 1.558ha, vượt 0,5% kế hoạch; trồng trên 2.200ha ngô xuân hè; 149ha khoai so nương; Duy trì phát triển tổng đàn gia súc chính 37.100 con đạt 90,9% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp quý I ước đạt 66 tỷ đồng, giá trị bán lẻ hàng hóa thương mại và dịch vụ đạt trên 60 tỷ đồng. Giao thông, xây dựng cơ bản tiếp tục được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ; chất lượng giáo dục - đào tạo không ngừng được nâng lên, tỷ lệ học sinh chuyên cần đạt 95%; Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh Covid-19 được quan tâm và thực hiện nghiêm túc. Lao động - thương binh xã hội được đẩy mạnh, có trên 200 người được tạo việc làm mới, 114 lao động được chuyển dịch ngành nghề từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo kịp thời đến với người dân. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện nghiêm túc, đúng luật định. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW4, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả.

Trong thời gian tới, huyện Trạm Tấu tập chung chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 16 của Huyện ủy thực hiện Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy về thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2021. Triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, chỉ đạo nhân dân chăm sóc tốt diện tích cây lương thực có hạt, bảo vệ đàn vật nuôi; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, tiến độ giải ngân. Tăng cường xúc tiến quảng bá các sản phẩm thế mạnh của huyện. Triển khai đồng bộ các giải pháp về giảm nghèo và đào tạo nghề và giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động. Giữ vững quốc phòng - an ninh, nhất là trước, trong và sau ngày diễn ra bầu cử.

Duy Hùng, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Trạm Tấu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h