Tin Hoạt động >> Chính trị

Đồng chí Giàng A Thào, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc với Đảng uỷ, chính quyền xã Túc Đán và Pá Hu

01/04/2021 08:58:27 Xem cỡ chữ Google
Vừa qua đoàn công tác của huyện Trạm Tấu do đồng chí Giàng A Thào, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã có buổi làm việc với Đảng uỷ, chính quyền xã Túc Đán và Pá Hu về thực hiện Kế hoạch số 16 của Huyện uỷ và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đồng chí Giàng A Thào, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu ý kiến chỉ đạo buổi làm việc với Đảng uỷ, chính quyền xã Túc Đán

Năm 2021 xã Pá Hu đề ra 29 chỉ tiêu về phát triển kinh tế- xã hội, công tác xây dựng Đảng 20 nhiệm vụ, quốc phòng an ninh 13 nhiệm vụ, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể 39 nhiệm vụ. Đến nay xã đã có 9/26 chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội được duy trì thực hiện đạt 100% kế hoạch trở lên, 2/29 chỉ tiêu đạt từ 50% kế hoạch, 21/29 đạt dưới 50% và đang thực hiện. Quốc phòng an ninh, tư pháp 2/13 chỉ tiêu hoàn thành 100% còn 11/13 chỉ tiêu đang thực hiên. Công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai nghiêm túc đúng quy định của cấp trên đặc biệt thông tin tuyên truyền về bầu cử được Đảng uỷ xã thực hiện rộng rãi.

Qua báo cáo năm 2021 xã Túc Đán đề ra 34 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng 20 nhiệm vụ, quốc phòng an ninh đang thực hiện 5 nhiệm vụ, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể 41 nhiệm vụ, trong đó MTTQ 6 nhiệm vụ, hội nông dân 6 nhiệm vụ, đoàn thanh niên 9 nhiệm vụ, hội CCB 9 nhiệm vụ, hội phụ nữ 11 nhiệm vụ. Đến nay xã đã 5/34 chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội được duy trì thực hiện đạt 100% kế hoạch trở lên, 4/34 chỉ tiêu đạt từ 50% kế hoạch, 13/34 đạt dưới 50% và 12 chỉ tiêu đang thực hiện. Quốc phòng an ninh, tư pháp 5/5 chỉ tiêu đang thực hiện. Công tác xây dựng Đảng 16/20 nhiệm vụ đang thực hiện, 4 nhiệm vụ chưa thực hiện. Công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai nghiêm túc đúng quy định của cấp trên, chuẩn bị nhân sự được triển khai theo đúng hướng dẫn, công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử được Đảng uỷ xã thực hiện rộng rãi. Tại buổi làm việc đã có một số ý kiến về công tác bầu cử, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, tuyên truyền việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Giàng A Thào, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao sự vào cuộc của cấp uỷ chính quyền 2 xã trong việc thực hiện Kế hoạch số 16 của Huyện uỷ, cũng như công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Đồng thời nhấn mạnh, một số nhiệm vụ của cấp uỷ chính quyền xã Pá Hu Túc Đán trong thời gian tới tập trung chăm sóc tốt các diện tích sản xuất vụ xuân, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào thâm canh, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, triển khai công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2021, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tăng cường công tác giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026./.

Văn Toàn. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h