Tin Hoạt động >> Chính trị

Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ làm việc tại xã Làng Nhì và xã Phình Hồ

01/04/2021 08:51:29 Xem cỡ chữ Google
Vừa qua đoàn công tác của huyện do đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ đã có buổi làm việc tại xã Làng Nhì và xã Phình Hồ về thực hiện Kế hoạch số 16 ngày 26/12/2020 của Huyện uỷ trong 3 tháng đầu năm 2021; Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng đi có đồng chí Giàng A Chang, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn, tổ công tác phụ trách xã.

Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo tại xã Phình Hồ

Theo báo cáo của xã Làng Nhì thực hiện Kế hoạch số 16 ngày 26/12/2020 của Huyện uỷ, xã đã đề ra 27 chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội và xây dựng Đảng, 19 chỉ tiêu nhiệm vụ về xây dựng Đảng, 7 chỉ tiêu nhiệm vụ về an ninh quốc phòng, 8 chỉ tiêu về chuyên canh nông sản theo chuỗi giá trị, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể 27 nhiệm vụ. Qua đánh giá về chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội xây dựng Đảng 3 tháng đầu năm có 4 chỉ tiêu đã thực hiện đạt 100% kế hoạch, 01 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch, 8 chỉ tiêu đạt dưới 50%, 14 chỉ tiêu đang thực hiện. Các nhiệm vụ về xây dựng Đảng đang được triển khai thực hiện; nhiệm vụ về an ninh quốc phòng có 1 nhiệm vụ đã hoàn thành, 06 nhiệm vụ đang thực hiện. Nhiệm vụ về chuyên canh nông sản có 03 nhiệm vụ đã thực hiện, 05 nhiệm vụ đang thực hiện. Các nhiệm vụ của MTTQ và các đoàn thể đang được triển khi thực hiện. Về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Đảng uỷ xã đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 45 ngày 20/06/2020 của Bộ chính trị; Kế hoạch số 01 ngày 21/07/2020 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Trạm Tấu về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ làm việc tại xã Làng Nhì

 

Làm việc tại xã Phình Hồ, qua báo cáo năm 2021 xã đề ra 8 chỉ tiêu về phát triển kinh tế trong đó 01 chỉ tiêu đạt 100%, 01 chỉ tiêu đạt 75%,05 chỉ tiêu đạt dưới 50%, 01 chỉ tiêu đang thực hiện. Về văn hoá xã hội có 15 chỉ tiêu, đến nay có 03 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch trở lên, 05 chỉ tiêu đạt dưới 50%, 07 chỉ tiêu đang thực hiện. về xây dựng Đảng có 04 chỉ tiêu, đến nay có 01 chỉ tiêu đạt dưới 50%, 03 chỉ tiêu đang thực hiện, Chỉ tiêu nhiệm vụ chung của MTTQ và các đoàn thể có 5 nhiệm vụ, đến nay nhiệm đều đang được triển khai. Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, được Đảng uỷ xã triển khai nghiêm túc theo hướng dẫn của cấp trên, đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự, công tác tuyên truyền trước bầu cử.

Tại buổi làm việc các đại biểu cũng đã tham gia nhiều nội dung quan trọng nhất là việc thực hiện kế hoạch sản xuất, chăn nuôi, việc nâng cao chất lượng giáo dục, công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả cũng như nhiệm vụ của các địa phương trong thực hiện Kế hoạch số 16 ngày 26/12/2020 của Huyện uỷ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Văn Xuê cũng đã đánh giá cao nỗ lực của xã Làng Nhì và xã Phình Hồ trong thực hiện Kế hoạch số 16 ngày 26/12/2020 của Huyện uỷ trong 3 tháng đầu năm 2021, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của 2 xã đó là: Thực hiện kế hoạch công tác gieo trồng ngô xuân; tăng cường công tác chăn nuôi gia súc; chủ động và thực hiện có hiệu quả các phương án phòng cháy chữa cháy rừng, phòng chống thiên tai; Tiếp tục thực hiện tốt việc huy động học sinh ra lớp ở các cấp học, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của các nhà trường; Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc; Thực hiện nghiêm các quy trình trong công tác bầu cử; Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 theo chủ đề năm 2021. Phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021./.

Lộc Chầm, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Trạm Tấu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h