Tin Hoạt động >> Kinh tế

Trạm Tấu tích cực xây dựng nông thôn mới

29/03/2021 02:43:59 Xem cỡ chữ Google
Với đặc thù là huyện vùng cao khó khăn của tỉnh Yên Bái, những năm qua, huyện Trạm Tấu đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Người dân đồng lòng đóng góp công sức, hiến đất để xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn. Qua đó đã tạo thành phong trào lan tỏa, góp phần quan trọng trong phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo huyện Trạm Tấu hướng dẫn nông dân xã Trạm Tấu gieo cấy lúa xuân 2021

Sau khi xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Hát Lừu tiếp tục bắt tay vào công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao, với mục tiêu duy trì các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn, chú trọng công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Để tiếp tục thực hiện và duy trì tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, ông Lò Văn Tiếp, Chủ tịch UBND xã Hát Lừu cho biết: Thời gian tới, xã Hát Lừu sẽ tiếp tục kiện toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách các thôn, bản, phụ trách từng tiêu chí để tập trung cho các giải pháp thực hiện các tiêu chí có nguy cơ không bền vững. Đặc biệt là tiêu chí về môi trường, xã đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể trong xã thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân làm tốt công tác vệ sinh môi trường, xây dựng nhà tắm và hố tiêu hợp vệ sinh để đảm bảo môi trường và sức khỏe của nhân dân. Thực hiện tốt tiêu chí về thu nhập, vận động bà con tích cực tham gia sản xuất, xuất khẩu lao động ....

Thực hiện phong trào thi đua “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, những năm trở lại đây, diện mạo của xã Trạm Tấu cũng đã có rất nhiều đổi thay. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng lên. Từ sự hỗ trợ của Nhà nước, cùng sự đồng lòng góp sức của nhân dân, những tuyến đường bê tông đã được đầu tư lên đến thôn xa nhất của xã, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cảnh quan, đường thôn, ngõ xóm sạch đẹp, Nhân dân trong xã đang tích cực thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế. Chị Hảng Thị Công, một người dân thôn Km14+17, xã Trạm Tấu cho biết: Khi được cán bộ thôn, cán bộ xã xuống truyên truyền, vận động bà con về phong trào xây dựng nông thôn mới, chúng tôi đều phấn khởi thi đua lao động, sản xuất. Những hộ gia đình nghèo được bà con giúp đỡ về vốn, con giống và ngày công lao động để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Hiện nay, bà con trong thôn chúng tôi cũng đang tích cực đẩy lùi những hủ tục lạc hâu không còn phù hợp với nếp sống văn hóa mới, không tảo hôn, không sinh con thứ 3 trở lên và giữ gìn vệ sinh môi trường. Các con, cháu chúng tôi được đi học đầy đủ nên ai cũng rất phấn khởi, ai cũng tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Để xây dựng nông thôn mới được bền vững, xã Trạm Tấu cũng xác định phải đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Xã khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia học nghề để làm việc tại các công ty trong nước và xuất khẩu lao động. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Đến nay xã Trạm Tấu đã đạt được 9/19 tiêu chí, riêng trong năm 2021 này, xã phấn đấu đạt thêm 3 tiêu chí về văn hóa, giao thông và môi trường. Xã Trạm Tấu phấn đấu cán đích đạt xã Nông thôn mới vào năm 2025. Nói về một số giải pháp trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, ông Tráng A Hồ - Chủ tịch UBND xã Trạm Tấu cho biết: Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là xã sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nhận thức đúng và đầy đủ về công tác xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của toàn dân bởi chính người dân đóng một vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Các thành viên trong Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã phải xác định được nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và xây dựng kế hoạch cụ thể cho cá nhân để chúng ta trực tiếp cầm tay chỉ việc và hướng dẫn người dân thực hiện các tiêu chí. Đồng thời, nêu cao vai trò của các ngành, đoàn thể trong xã, phải đi sâu, đi sát, phải cùng ở, cùng ăn và cùng làm việc với người dân để người dân tích cực tham gia thực hiện ngay các tiêu chí về thu nhập, văn hóa, môi trường, hố tiêu hợp vệ sinh, xử lí rác thải.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Trạm Tấu đã có chuyển biến rõ nét, bộ mặt nông thôn đã có nhiều thay đổi, đời sống nhân dân dần được cải thiện, an ninh chính trị được giữ vững; công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp luôn thường xuyên, liên tục; nhận thức của người dân đã có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực, nhận thức rõ được lợi ích và tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới tại các xã. Huyện đã tập trung đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Xác định rõ phát triển sản xuất là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quan trọng cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập một cách bền vững cho người dân nông thôn. Đồng thời, các xã  cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp để xây dựng nông thôn mới; trong phát triển sản xuất đã tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình; chủ động triển khai các tiêu chí xây dựng nông thôn mới mà không cần có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước như: Tiêu chí môi trường, tiêu chí về xóa đói giảm nghèo, tiêu chí về xây dựng thôn, bản văn hóa... Tính đến hết  năm 2020 trên địa bàn huyện Trạm Tấu duy trì xã Hát Lừu đạt chuẩn NTM; các xã Bản Công, Trạm Tấu, Phình Hồ đạt 9/19 tiêu chí; xã Xà Hồ đạt 8/19 tiêu chí; các xã Pá Hu, Pá Lau, Túc Đán đạt 7/19 tiêu chí và các xã Bản Mù, Làng Nhì, Tà Xi Láng đạt 6/19 tiêu chí. Năm 2021, huyện Trạm Tấu phấn đấu mỗi xã đạt thêm từ 01 - 02 tiêu chí và nâng tổng số tiêu chí đạt bình quân/xã là 9,5 tiêu chí.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; từng bước giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, tăng thu nhập cho người dân thông qua các mô hình phát triển kinh tế; tạo điều kiện cho hộ nghèo, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp cận thuận lợi với các dịch vụ xã hội. Vì vậy, thời gian tới, huyện Trạm Tấu sẽ quyết liệt hơn nữa trong công tác lãnh, chỉ đạo và thực hiện, huyện cũng rất mong nhận được sự quan tâm, sự chung tay góp sức của Trung ương, của tỉnh tiếp tục đầu tư xây dựng mới và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã vùng cao như điện, đường, trường học, trạm y tế, các công trình thủy lợi...  để huyện cán đích mục tiêu về xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra.

Kim Thoa - Văn Toàn. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Trạm Tấu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h