Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Trạm Tấu tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021

27/03/2021 04:44:22 Xem cỡ chữ Google
Hưởng ứng vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021, sáng ngày 27/3/2021, huyện Trạm Tấu đã tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Trạm Tấu tham gia chạy hưởng ứng

Trong những năm qua thực hiện theo phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, sự quan tâm của các cấp, các ngành, phát triển rộng khắp, số người luyện tập thường xuyên đạt 10.400 người; Trong đó học sinh, lực lượng vũ trang 6.500; Duy trì 300 hộ gia đình thể thao, 36 câu lạc bộ thể thao. Hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021, lãnh đạo huyện Trạm Tấu đã kêu gọi cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể nêu cao vai trò lãnh đạo, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của công tác thể dục, thể thao. Mỗi năm tổ chức từ 5 - 7 giải thể thao các xã, thị trấn củng cố kiện toàn và thành lập mới mỗi đơn vị 01 Câu lạc bộ thể thao. Đối với các trường học mỗi nhà trường thành lập 01 câu lạc bộ thể thao với 2 nội dung trở lên. Tiếp tục duy trì và bồi dưỡng vận động viên trẻ tham dự các giải thể thao cấp tỉnh và khu vực, trọng tâm là phát huy thế mạnh, trì và phát triển các câu lạc bộ thể dục thể thao phong trào.

Cũng trong dịp này huyện Trạm Tấu cũng đã chỉ đạo chính quyền các xã đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021. Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện, cán bộ đảng viên, lực lượng vũ trang, nhân dân và các em học sinh đã tham gia chạy đồng hành hưởng ứng với cự ly trên 1,3 km trên trục đường trung tâm Thị trấn Trạm Tấu.

Lộc Chầm, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Trạm Tấu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h