Tin Hoạt động >> An ninh - Quốc phòng

Trạm Tấu: Tổng kết quy chế phối hợp theo Nghị định số 02, 03/2020/NĐ-CP của Chính phủ và triển khai nhiệm vụ năm 2021

07/01/2021 04:56:07 Xem cỡ chữ Google
Vừa qua, Công an huyện - Ban CHQS huyện và Hạt kiểm Lâm Trạm Tấu - Nghĩa Lộ đã tổ chức hội nghị tổng kết kết quy chế phối hợp theo Nghị định số 02, 03 của Chính phủ; triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Thực hiện quy chế, kế hoạch phối hợp năm 2020, ba lực  lượng Công an - Quân sự - Kiểm lâm đã thống nhất các phương án, triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ và phòng chống cháy rừng; đồng thời hàng tuần, hàng tháng tiến hành trao đổi thông tin với nhau để thông nhất phương án triển khai cho các cơ sở. Lực lượng Công an - Quân sự - Kiểm lâm ở cơ sở đã ngày càng chủ động, tích cực, sự phối hợp ngày càng chặt chẽ để thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ được phân công trong quý chế phối hợp và chương trình phối hợp năm 2020 theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Đối vối cấp xã, kiểm lâm địa bàn đã phối hợp với Ban CHQS xã, công an xã tham mưu cho các xã tiến hành triển khai phương hướng bảo vệ rừng, PCCCR niên vụ 2019 - 2020; Xây dựng lịch PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ”. Điều chỉnh, bổ xung phương án quản lý BVR - PCCCR phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở. Thành lập 12 tổ cơ động BVR - PCCCR. Tổ chức họp thôn tới 100% thôn bản tuyên truyề cho bà con nhân dân học tập và ký cam kết BVR – PCCCR. Phối hợp đấu tranh phòng ngừa các đối tượng có nguy cơ xâm hại đến rừng.  

Năm 2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng hai đơn vị Công an và Ban Chỉ huy quân sự huyện đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp và phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan triển khai đồng bộ các kế hoạch, biện pháp, giải pháp công tác bảo vệ an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện  triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, giải pháp của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt  hai lực lượng đã phối hợp tốt trong công tác bảo vệ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiều sự kiện chính trị quan trong diễn ra trên địa bàn huyện.

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, 03 lực lượng Công an - Ban Chỉ huy quân sự - Kiểm lâm địa bàn các cấp sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác nắm tình hình an ninh trật tự, tình hình có liên quan đến công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng trên địa bàn. Điều tra xác minh, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp xảy ra theo đúng chức năng nhiệm vụ của từng lực lượng, chấp hành nghiêm túc nguyên tắc phối hợp, trao đổi thông tin. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng. Tăng cường phối hợp tuần tra, canh gác. Mở các lớp tập huấn nghiệp vụ. Tổ chức diễn tập, xử lý các tình huống về an ninh trật tự, chiến đấu phòng thủ; đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường… Riêng đối với hai lực lượng Công an và Ban Chỉ huy quân sự huyện sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và chủ động nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng trọng điểm, kịp thời trao đổi thông tin và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục phối hợp trong công tác nắm tình hình, liên quan đến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Phối hợp nắm hoạt động tình hình tôn giáo, tuyên truyền đạo trái pháp luật, tình hình khiếu kiện, tranh chấp đất đai… Phối hợp thực hiện trong công tác tuyên truyền thực hiện quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. Thực hiện nghiêm túc trong thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn huyện.

Kim Thoa. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h