Tin Hoạt động >> Chính trị

Huyện ủy Trạm Tấu tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020 triển khai nhiệm vụ năm 2021

07/01/2021 04:44:55 Xem cỡ chữ Google
Ngày 06/1/2021, Huyện ủy Trạm Tấu tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020 triển khai nhiệm vụ năm 2021 và dự thảo báo cáo công tác khoa giáo năm 2020. Dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo UBMTTQ và các đoàn thể huyện; lãnh đạo cơ quan, đơn vị khối khoa giáo; lãnh đạo các Đảng bộ, chi bộ cơ sở; các đồng chí Báo cáo viên huyện ủy; cộng tác viên dư luận xã hội cấp ủy huyện, các đồng chí giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức. Đồng chí Trịnh Văn Xuê, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2020, Huyện ủy Trạm Tấu đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực công tác tuyên giáo, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện.Lãnh đạo, chỉ đạo các ngành trong khối khoa giáo tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Triển khai học tập quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Quán triệt học tập nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội XVI Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Theo đó đã đạt được những kết quả như: Tỷ lệ học sinh tiểu học được xét hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,5%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,4%; tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp học THCS là 93,5% so với kế hoạch, đạt 100%. Công tác y tế luôn được duy trì thực hiện tốt, khám bệnh cho nhân dân 36.751/46.500 lượt người đạt 79,03%; công tác dạy nghề năm 2020-2021 thực hiện 16 lớp với trên 500 học sinh, hoàn thành 12 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Năm 2020 trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19, các ngành trong khối đã bám sát chức năng, nhiệm vụ công tác khoa giáo cơ bản đảm bảo tiến độ chất lượng.

Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị tập trung vào các vấn đề như: Công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai học tập quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của đảng năm 2020. Kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác thông tin tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020. Những giải pháp và cách làm hiệu quả trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2020. Việc chỉ đạo và thực hiện công tác tuyên truyển, giáo dục, giảng dạy những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lịch sử truyền thống của Đảng và Đảng bộ địa phương trong các cơ sở giáo dục. Thảo luận về những giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ huyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2021 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đề nghị: Bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, của huyện năm 2021, đơn vị khối khoa giáo; các Đảng bộ, chi bộ cơ sở cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, hướng về cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp,  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nâng cao năng lực dự báo, nắm bắt tình hình từ thực tiễn; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp để tham mưu cho cấp ủy các cấp giải pháp tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Văn Toàn. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h