Tin Hoạt động >> Chính trị

Trạm Tấu triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Dân vận thời gian tới

16/05/2020 09:44:27 Xem cỡ chữ Google
Huyện ủy Trạm Tấu vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác Dân vận 4 tháng đầu năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới; đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, công tác dân vận của hệ thống chính trị được cấp ủy đảng, chính quyền huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt được kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương. Tình hình nhân dân, dân tộc ổn định và đời sống nhân dân được nâng cao, góp phần đóng góp tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Ban Dân vận từ huyện đến cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, hướng dẫn, triển khai về chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ban hành các văn bản chỉ đạo đến các chi bộ, đảng bộ cơ sở để triển khai thực hiện tốt công tác dân vận của cấp ủy đảng: Ban hành Kế hoạch số 106-KH/HU ngày 03/01/2020 của  Huyện uỷ thực hiện Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy Yên Bái để tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, trong đó đề ra 31 chỉ tiêu chủ yếu trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, 19 chỉ tiêu, nhiệm vụ lĩnh vực QP - AN – nội chính, 29 nhiệm vụ về công tác Xây dựng Đảng; 34 nhiệm vụ của MTTTQ và các đoàn thể.

Công tác dân vận của các cơ quan dân cử, cơ quan chính quyền, cơ quan tư pháp và của LLVT  được thực hiện tốt. Công tác Dân vận của MTTQ , các tổ chức chính trị xã hội đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của huyện, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng gần dân, nắm chắc cơ sở. Xây dựng và duy trì các mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực. Thực hiện tốt công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động.

Về nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, Huyện ủy Trạm Tấu sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữ Đảng với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác Dân vận; Chỉ đạo nhân dân chăm sóc tốt diện tích cây trồng vụ xuân, chuẩn bị các điều kiện cần thiết gieo cấy vụ mùa. Tăng cường công tác quản lý  bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. Thực hiện tốt công tác  phòng chống thiên tai, TKCN. Tuyên truyền vận động học sinh ra lớp và đi học chuyện cần; giám sát chặt chẽ việc chi trả, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ. Thực hiện tốt công tác ủng hộ làm nhà cho người có công và hộ nghèo năm 2020. Tiếp tục xây dựng và thực hiện mô hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất cảnh trái phép ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020. Phát huy dân chủ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 đề ra./.

Kim Thoa. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h