Tin Hoạt động >> Chính trị

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Trạm Tấu lần thứ 34 mở rộng

16/05/2020 09:39:15 Xem cỡ chữ Google
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trạm Tấu khóa XV nhiệm kỳ 2015-2020 vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 34 (mở rộng) để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2020 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Lãnh đạo huyện tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

4 tháng đầu năm 2020, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ huyện, sự gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan đơn vị, tình hình kinh tế xã hội của huyện Trạm Tấu ổn định, các chỉ tiêu kinh tế- xã hội cơ bản đạt so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ. Trong đó, đã gieo cấy 1.550,2ha lúa xuân đạt 102% kế hoạch, gieo trồng 2.395 ha ngô xuân đạt 100% kế hoạch, hiện cây đang sinh trưởng và phát triển tốt. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định với trên 34.000 con gia súc chính, công tác chống buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép được triển khai quyết liệt, công tác trồng rừng mới được quan tâm, đã chuẩn bị quỹ đất, cây giống để trồng 240 ha rừng năm 2020. Giải quyết việc làm cho 214 lao động đạt 38,9% kế hoạch năm. Công tác y tế dự phòng chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh covid- 19 được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ hiệu quả, nhờ đó đến nay trên địa bàn huyện chưa có người mắc dịch bệnh covid-19. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, giữ vững. Công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ, đã tổ chức thành công 100% Đại hội các Chi, Đảng bộ cơ sở theo đúng kế hoạch, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố kiện toàn.

Trong thời gian tới, huyện Trạm Tấu chỉ đạo nhân dân chăm sóc tốt các diện tích cây trồng vụ Đông Xuân, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho gieo cấy vụ mùa, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai- tìm kiếm cứu nạn, thành lập 3 doanh nghiệp và 5 hợp tác xã, tuyên truyền đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 trong tình hình mới, khẩn trương thực hiện chi trả, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trọng tâm là tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trạm Tấu lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thực hiện Chương trình hành hành động 190 của Tỉnh ủy.

Cũng tại Hội nghị, BCH Đảng bộ huyện Trạm Tấu đã tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Chi, Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, phổ biến nội dung trong triển khai thực hiện đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống và xuất cảnh trái phép trên địa bàn, rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 và khen thưởng cho 19 tập thể và 36 cá nhân có thành tích trong 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh./.

Thu Hằng, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Trạm Tấu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h