Tin Hoạt động >> Chính trị

UBND huyện Trạm Tấu tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020

11/12/2019 10:30:40 Xem cỡ chữ Google
Tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Trạm Tấu, khoá XVII (nhiệm kỳ 2016- 2021) đề ra 26 chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2020. Ngay sau kỳ họp UBND huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các chỉ tiêu này; đồng chí Trần Ngọc Luận, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Ngọc Luận, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị triển khai kế hoạch

Trong đó có nhiều chỉ tiêu quan trọng như: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp đạt 337 tỷ đồng; công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đạt 360 tỷ đồng; sản lượng lương thực có hạt đạt trên 23.800 tấn; tỷ lệ hộ nghèo giảm 6,5%; tạo việc làm mới cho 550 lao động; thu hút 30.000 lượt khách du lịch; tỷ lệ che phủ rừng đạt 62%... Để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, UBND huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo các cơ quan, chính quyền các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể trong từng đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện các chỉ tiêu ngay từ những ngày đầu năm, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái, theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững; duy trì, nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm chủ lực của huyện; tăng cường công tác phòng chống đói rét, phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Rà soát các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách ở mức cao nhất; tăng cường quảng bá các sản phẩm có thế mạnh của huyện; thực hiện tốt Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp giai đoạn 2016 - 2020. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là công tác giảm nghèo, triển khai có hiệu quả công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp; đẩy mạnh xuất khẩu lao động theo kế hoạch đề ra; làm tốt công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, chủ động phòng chống các loại dịch bệnh trên người; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 và tình trạng tảo hôn; giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng; làm tốt công tác tiếp dân, xử lý kịp thời các đơn thư kiến nghị của nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện và cấp xã. Phấn đấu hoàn thành 26/26 chỉ tiêu đã đề ra.

Lộc Chầm, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Trạm Tấu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h