Tin Hoạt động >> Chính trị

Trạm Tấu quan tâm tiêu chuẩn nhân sự cấp ủy cơ sở

06/12/2019 08:57:25 Xem cỡ chữ Google
Chuẩn bị công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy Trạm Tấu đã đặt ra những yêu cầu tiêu chuẩn rất cụ thể với cấp ủy viên cấp cơ sở, ủy viên ban thường vụ đảng ủy xã, thị trấn.

Lãnh đạo huyện Trạm Tấu trao đổi về công tác cán bộ với thế hệ trẻ của huyện

Thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 145- của Tỉnh ủy Yên Bái về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thời gian qua, Huyện ủy Trạm Tấu quán triệt, chỉ đạo các chi, đảng bộ trong huyện chuẩn bị tốt về văn kiện đại hội, đặc biệt là công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Giàng A Thào - Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu cho biết: công tác cán bộ là vấn đề then chốt của nhiệm vụ then chốt. "Cán bộ là gốc của mọi công việc". Vì vậy, phát huy những kết quả của các nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo, Huyện ủy Trạm Tấu đã và đang chuẩn bị thật tốt về công tác nhân sự. 

Trong đó, kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm"; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao...

Theo đó, đối với cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy cơ sở, căn cứ vào Chỉ thị số 35 và Kế hoạch số 145 của Tỉnh ủy Yên Bái, Huyện ủy Trạm Tấu yêu cầu ngoài bảo đảm các tiêu chuẩn chung thì cần có thêm các tiêu chuẩn: thật sự tiêu biểu, mẫu mực về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, trí tuệ, ý chí chiến đấu, năng lực lãnh đạo, quản lý, ý thức tổ chức kỷ luật; không bị chi phối bởi sự can thiệp, sức ép bên ngoài và lợi ích nhóm; có ý thức trách nhiệm cao; có kiến thức, năng lực để tham gia, đóng góp, xây dựng chủ trương, đề xuất giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra với ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy cấp cơ sở. 

Đặc biệt, đối với cấp ủy viên cấp cơ sở với cơ cấu là bí thư, phó bí thư đảng ủy; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND và UBND xã, thị trấn cơ bản có trình độ chuyên môn đại học, lý luận chính trị trung cấp trở lên, được quy hoạch chức danh ủy viên ban chấp hành đảng bộ cơ sở. 

Đối với ủy viên ban thường vụ đảng ủy các xã, thị trấn là ủy viên ban chấp hành đảng bộ cấp cơ sở ít nhất 1/2 nhiệm kỳ, đang giữ hoặc đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên một trong các chức danh: lãnh đạo chủ chốt xã, thị trấn, được quy hoạch chức danh ủy viên ban thường vụ đảng ủy; trường hợp đặc biệt do Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định. 

Ông Phạm Đăng Khoa - Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức, Nội vụ huyện cho biết: đối với tiêu chuẩn cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp huyện phải là những cán bộ thật sự tiêu biểu, mẫu mực về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, ý chí chiến đấu, năng lực lãnh đạo, quản lý, ý thức tổ chức kỷ luật; hiểu biết tình hình của đất nước, của tỉnh, của địa phương, có kiến thức, năng lực để tham gia, đóng góp, xây dựng chủ trương, đề xuất giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra với ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện; có trình độ đại học trở lên; lý luận chính trị cử nhân hoặc cao cấp; đối với cấp ủy viên cấp huyện với cơ cấu là cán bộ chủ chốt cấp xã cơ bản có trình độ đại học, lý luận chính trị trung cấp trở lên; trường hợp đặc biệt do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định. 

Đặc biệt, đối với cán bộ tham gia vào ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp huyện phải là ủy viên ban chấp hành đảng bộ cấp huyện ít nhất 1/2 nhiệm kỳ; đang giữ hoặc đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên một trong các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp xã; trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quyết định; được quy hoạch chức danh ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp huyện. Ngoài ra, quy trình công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Huyện ủy Trạm Tấu thực hiện bài bản, đúng trình tự các bước. 

Đồng thời, tiến hành sắp xếp, bố trí, kịp thời thực hiện chế độ, chính sách và làm tốt công tác tư tưởng đối với các đồng chí cấp ủy viên không tái cử theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Đến thời điểm này, Huyện ủy Trạm Tấu đã chuẩn bị tốt việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới theo đúng tinh thần Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tiêu chuẩn cán bộ theo Quy định số 89, Quy định số 90 của Bộ Chính trị khóa XII và chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc triển khai chuẩn bị các điều kiện cần và đủ cho Đại hội đảng bộ các cấp theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, sẽ là tiền đề quan trọng để các chi, đảng bộ trong toàn huyện tổ chức thành công đại hội đúng kế hoạch đề ra.

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h