Tin Hoạt động >> Chính trị

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình làm việc tại huyện Trạm Tấu

18/10/2019 03:01:38 Xem cỡ chữ Google
Vừa qua, Đoàn công tác do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi giám sát tại huyện Trạm Tấu về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho tổ chức cá nhân từ năm 2016 đến năm 2019, việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri và tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh buổi làm việc

Thời gian qua, việc thực hiện quy trình đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo đúng quy trình quy định. Từ năm 2016 đến 30/9/2019, các cơ quan chức năng huyện Trạm Tấu tiếp nhận là 659 hồ sơ, số hồ sơ đã giải quyết là 659 hồ sơ đạt 100%. Diện tích đã cấp là 2.6ha, tỷ lệ 1.06%. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn huyện đã cơ bản hoàn thành đối với công tác cấp giấy chứng nhận cho các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn. Hiện còn 1.752 thửa đất nằm trong diện tích do Ban quản lý rừng phòng hộ quản lý. Mặc dù đã có bản đồ điều chỉnh ranh rừng nhưng chưa có quyết định thu hồi của UBND tỉnh đối với phần diện tích này nên chưa cấp được cho người dân. 5/5 ý kiến kiến nghị của cư tri đã và đang được giải quyết đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân.

Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn 9 tháng đầu năm, huyện Trạm Tấu đã có 20/25 chỉ tiêu có kết quả đánh giá so với Nghị quyết trong đó có 4 chỉ tiêu đạt và vượt, 10 chỉ tiêu đạt từ 75,4% đến 98,4% kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp tăng cả 3 tiêu chí về diện tích, năng suất, sản lượng, công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng được triển khai thực hiện theo kế hoạch, công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản và môi trường được tăng cường. Kịp thời triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn đảm bảo tiến độ đề ra, các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch từng bước đáp ứng nhu cầu của nhân dân...

Tại buổi làm việc đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND  tỉnh để nghị huyện cần tăng cường thanh tra kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền với lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho tổ chức cá nhân trên địa bàn. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thi hành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật về lĩnh vực đất đai cho người dân...

Trước đó đoàn công tác của HĐND tỉnh đã trực tiếp giám sát tại xã Bản Mù và thị trấn Trạm Tấu về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho tổ chức cá nhân từ năm 2016 đến năm 2019.

Thu Hằng, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Trạm Tấu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h