Tin Hoạt động >> Văn bản mới

Thông báo về việc quy định treo cờ Tổ quốc

19/08/2019 10:57:25 Xem cỡ chữ Google
Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019), Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu thông báo treo cờ Tổ quốc, băng zôn khẩu hiệu như sau:

Tất cả các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, trường học, các đơn vị lực lượng vũ trang, các xã, thị trấn treo cờ Tổ quốc, băng zôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị (Nội dung băng zôn, khẩu hiệu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy).

Tất cả các hộ gia đình nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện treo cờ Tổ quốc.

Thời gian treo cờ và băng zôn:

+ Đợt 1: Từ ngày 18/8/2019 đến hết ngày 20/8/2019.

+ Đợt 2: Từ ngày 01/9/2019 đến hết ngày 03/9/2019.

Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu yêu cầu các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện.

UBND huyện Trạm Tấu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h