Thông báo
Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 17/8 đến 23/8/2020
Tệp đính kèm

TB10.PDF

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h