Thông báo
Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Tệp đính kèm

BC126.pdf

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h