Thông báo
Thông báo Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện Trạm Tấu năm 2019
Tệp đính kèm

TB05.PDF

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h