Thông báo
Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2019
Tệp đính kèm

TB01.PDF

Thông báo khác

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h