Thông báo
Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện.
Tệp đính kèm

TB_78.PDF

Thông báo khác

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h