Đoàn giám sát HĐND huyện Trạm Tấu làm việc tại xã Trạm Tấu, Pá Hu

Ngày 19/4, đoàn giám sát HĐND huyện Trạm Tấu do đồng chí Vũ Thị Hiền, Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã giám sát tình hình thực hiện pháp luật và tổ chức hoạt động của HĐND tại xã Trạm Tấu và xã Pá Hu.

Dưới sự lãnh đạo cuả HĐND huyện, của Đảng ủy, HĐND xã Trạm Tấu đã nỗ lực phối hợp với UBND, UBMTTQVN xã quyết định các chủ trương, biện pháp góp phần thúc đẩy phát triển KTXH địa phương, bảo đảm ANTT trên địa bàn, nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân, triển khai kịp thời các nghị quyết của Đảng ủy, nghị quyết của HĐND xã, các đại biểu HĐND xã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, luôn năng động, sáng tạo thực hiện tốt quy định của pháp luật, đổi mới phương thức hoạt động nâng cao trách nhiệm người đại biểu, phát huy dân chủ chủ trong hoạt động của HĐND. Tại xã Pá Hu, từ đầu nhiệm kỳ đến nay HDND, các Ban HĐND đã hoàn thành tốt các chức năng nhiệm vụ theo luật định, khẳng định rõ HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đại diện cho ý trí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. HĐND xã đã cùng với UBND, Uỷ ban MTTQVN quyết định nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, đồng bộ góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Các đại biểu HĐND luôn nâng cao trách nhiệm, năng động sáng tạo, cải tiến phương thức hoạt động qua đó nâng cao được trách nhiệm của người đại biểu.

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Vũ Thị Hiền, Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu HĐND của xã Trạm Tấu và xã Pá Hu cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Chuẩn bị tốt các điều kiện, xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, nội dung chương trình kỳ họp và tổ chức kỳ họp thứ 4,5 theo luật định. Tăng cường công tác giám sát thường xuyên hoạt động của Thường trực HĐND, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, những vấn đề nảy sinh, bức xúc được nhiều cử tri quan tâm. Thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp của HĐND theo đúng thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ. Tích cực tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, công chức, viên chức toàn thể nhân dân khắc phục khó khăn, phát huy khả năng trí tuệ, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, chủ động mọi biện pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19,…

                                                                                                                                                                                            Văn Toàn. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

 

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập