Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Ngày 28/6, Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu tổ chức Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Vũ Lê Chung Anh, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch số 58 của Huyện ủy Trạm Tấu về thực hiện Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và Nghị quyết HĐND huyện giao, UBND huyện thực hiện 38 chỉ tiêu và 02 nhiệm vụ chủ yếu năm 2022. Trong đó huyện Trạm Tấu xây dựng 10 chỉ tiêu cao hơn so với tỉnh giao. Đến nay có 11 chỉ tiêu đạt từ 100% kế hoạch trở lên, 05 chỉ tiêu đạt từ 75% kế hoạch trở lên, 12 chỉ tiêu đạt từ 50% kế hoạch trở lên, 06 chỉ tiêu đạt dưới 50% kế hoạch và 04 chỉ tiêu đang thực hiện chưa đến thời điểm đánh giá. Trong đó đã chỉ đạo nhân dân gieo cấy 1.572 ha lúa xuân, đạt 101,12% kế hoạch; trồng ngô xuân đạt 2.300 ha bằng 100% kế hoạch; tổng đàn gia súc chính của huyện đạt 42.514 con, đạt 96,7% kế hoạch,... Huyện đã xây dựng được các vùng chuyên canh nông sản năm 2022 với một số mặt hàng chủ yếu như: Chè chuyên canh đạt 100% kế hoạch, diện tích sơn tra tập trung đạt 100% kế hoạch, gà đen đặc sản vùng cao 42.980 con bằng 92,8% kế hoạch. Hoạt động du lịch gắn với bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa dân tộc được quan tâm, lượng khách du lịch đến địa bàn huyện 6 tháng đầu năm đạt 51.900 lượt người, bằng 64,88% kế hoạch và bằng 247,14% so với cùng kỳ. Duy trì quy mô mạng lưới trường lớp với tổng số 28 đơn vị trường, 406 nhóm lớp trên 12.207 học sinh ở các bậc học. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh quốc phòng được giữ vững ....

Tại Hội nghị, các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị đã tích cực thảo luận về một số vấn đề còn tồn tại hạn chế trong 6 tháng đầu năm như: Công tác quản lý bảo vệ rừng, xâm lấn đất rừng, công tác thu ngân sách, công tác tiêm vacxin phòng covid-19, công tác giảm nghèo....

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Lê Chung Anh, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Phát huy những kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2022 UBND huyện sẽ tập trung huy động sử dụng mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trọng tâm là chỉ đạo nhân dân tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa đông xuân, chăm sóc tốt các diện tích ngô xuân hè, diện tích khoai sọ nương, đảm bảo sinh trưởng phát triển tốt đồng thời chỉ đạo nhân dân đảm bảo các điện kiện sản xuất vụ mùa trong khung thời vụ. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Tiếp tục đẩy mạnh thu ngân sách trên địa bàn, tăng cường xúc tiến thương mại và du lịch. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe, cải thiện đời sống nhân dân từng bước xóa bỏ những phong tục tập quán không còn phù hợp với nếp sống văn hóa mới. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh, duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Trước mắt tập trung làm tốt công tác PCTT-TKCN, nhất là thời điểm mưa lũ, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022, tập trung sản xuất thắng lợi vụ hè thu, và chuẩn bị trồng rừng vụ mới,... phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022./.

Thu Hằng. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập