STT

NỘI DUNG

TẢI VĂN BẢN

Năm 2021    
8 Thông báo về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Trạm Tấu quý III (9 tháng) năm 2021 /PublishingImages/File/doc 10-15-2021 09-00-54.pdf
7 Báo cáo về việc thực hiện công khai quyết toán NSNN năm 2020 trên địa bàn huyện Trạm Tấu /PublishingImages/File/bc501.signed.pdf
6 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán NS năm 2020 của huyện Trạm Tấu /PublishingImages/File/qd975.signed.pdf
5 Thông báo về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Trạm Tấu quý II (6 tháng) năm 2021 /PublishingImages/File/doc 07-13-2021 15-57-23.pdf
4 Thông báo về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Trạm Tấu quý I năm 2021 /PublishingImages/File/tb02.pdf
3 Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2021 /PublishingImages/File/doc 04-09-2021 14-44-39.pdf
2 Quyết định v/v công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 của huyện Trạm Tấu /PublishingImages/File/qd03.signed.pdf
1 Thông báo về việc công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách năm 2021 trình kỳ họp thứ 14 - Hội đồng nhân dân huyện Trạm Tấu khóa XVII (nhiệm kỳ 2016 - 2021) /PublishingImages/File/tb62.pdf
Năm 2020    
8 Quyết định v/v công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện Trạm Tấu quý IV (12 tháng) năm 2020 /PublishingImages/File/qd17.signed.pdf
7 Quyết định v/v công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện Trạm Tấu quý III (9 tháng) năm 2020 /PublishingImages/File/qd1651.signed.pdf
6 Quyết định v/v công bố công khai quyết toán ngân sách huyện Trạm Tấu năm 2019 /PublishingImages/File/qd1350.pdf
5 Quyết định v/v công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện Trạm Tấu quý II năm 2020 /PublishingImages/File/qd1102.pdf
4 Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện Trạm Tấu quý I năm 2020 /PublishingImages/File/qd569.pdf
3 Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2020 /PublishingImages/File/bc99.pdf
2 Công văn về việc ông khai số liệu phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 - trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện Trạm Tấu khóa XVII phê chuẩn /PublishingImages/File/du yoan 2020.pdf
1 Quyết định v/v công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 của huyện Trạm Tấu /PublishingImages/File/qd1876.pdf

Năm 2019

   
7 Quyết định v/v công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện Trạm Tấu 12 tháng năm 2019 /PublishingImages/File/cong khai ngan sach 2019.pdf
6 Quyết định v/v công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện Trạm Tấu 9 tháng năm 2019 /PublishingImages/File/qd1506.pdf
5 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Trạm Tấu. /PublishingImages/File/qd_1159.pdf
4 Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện Trạm Tấu 6 tháng năm 2019 /PublishingImages/File/công khai dự toán 6 tháng 2019.pdf
3 Công văn về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn huyện Trạm Tấu /PublishingImages/File/báo cáo tình hình công khai ngân sách huyện trạm tấu 2019.pdf
2 Quyết định công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện Trạm Tấu quý I năm 2019 /PublishingImages/File/cong khai quy 1 2019.pdf
1 Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của huyện Trạm Tấu /PublishingImages/File/quyết định về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của huyện trạm tấu.pdf
Năm 2018    
1 Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 /PublishingImages/File/quyết định về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2018.pdf
2 Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương huyện Trạm Tấu 6 tháng 2018 /PublishingImages/File/qđ về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương huyện trạm tấu 6 tháng 2018.pdf
3 Công văn về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách 2018 /PublishingImages/File/công văn về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách 2018.pdf
4 Nghị quyết về việc giao dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ ngân sách năm 2018 /PublishingImages/File/nghị quyết về việc giao dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ ngân sách năm 2018.pdf
5 Công văn về việc công khai dự toán 2018 trình HĐND huyện /PublishingImages/File/công văn về việc công khai dư toán 2018 trình hđnd huyện.pdf
Năm 2017    
1 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của huyện Trạm Tấu /PublishingImages/File/qđ về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của huyện trạm tấu.pdf
2 Quyết định công bố công khai quyết toán thu chi ngân sách 9 tháng năm 2017 /PublishingImages/File/quyết định công bố công khai quyết toán thu chi ngân sách 9 tháng năm 2017.pdf
Năm 2016    
1 Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách huyện Trạm Tấu năm 2016 /PublishingImages/File/nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách huyện trạm tấu năm 2016.pdf
2 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán 2016 /PublishingImages/File/công khai quyết toán 2016.pdf

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h