Tôi xin hỏi cơ quan chức năng một việc như sau: Bản thân tôi là giáo viên mầm non, công tác được mười tám năm bẩy tháng trong vùng đặc biệt khó khăn. Hiện nay tôi đang ăn lương cao đẳng mầm non được mười một năm, tôi cũng đã học xong đại học mầm non được bốn năm. Vậy xin hỏi bao giờ tôi mới được chuyển ngạch lên ăn lương đại học?Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Câu hỏi:

 •         Tôi xin hỏi cơ quan chức năng một việc như sau: Bản thân tôi là giáo viên mầm non, công tác được mười tám năm bẩy tháng trong vùng đặc biệt khó khăn. Hiện nay tôi đang ăn lương cao đẳng mầm non được mười một năm, tôi cũng đã học xong đại học mầm non được bốn năm. Vậy xin hỏi bao giờ tôi mới được chuyển ngạch lên ăn lương đại học?Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 • Câu trả lời:
     

  Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời câu hỏi của công dân Vũ Thị Thanh Vân như sau:

  Nội dung câu hỏi của công dân Vũ Thị Thanh Vân không nói rõ hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ nên chưa có cơ sở để trả lời đầy đủ, nếu công dân đã có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm mầm non, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì có thể tham dự kỳ thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II.

  Hiện nay, thực hiện Hướng dẫn số 395/HD-SNV ngày 27/5/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái về việc triển khai việc bổ nhiệm, xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non, phổ thông công lập; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đang rà soát, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non; do đó, đề nghị công dân cần liên hệ với cơ quan quản lý trực tiếp viên chức để được hướng dẫn cụ thể việc bổ nhiệm, xếp lương mới.

  Trên đây là câu trả lời công dân của Sở Giáo dục và Đào tạo, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn Sở Giáo dục và Đào tạo đã có ý kiến trả lời công dân!


   Các câu hỏi khác
 •        Tôi được biết UBND tỉnh Yên Bái có Quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 về việc kiện toàn, sắp xếp lại thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện Trạm Tấu kể từ ngày 1/1/2019. Tôi có tìm trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái thì không thấy có nội dung quyết định này. Vậy tôi muốn hỏi hiện nay 57 thôn, bản, tổ dân phố sau khi sắp xếp lại là những thôn bản nào? Trân trọng cảm ơn!
 •        Tôi xin hỏi cơ quan chức năng một việc như sau: Bản thân tôi là giáo viên mầm non, công tác được mười tám năm bẩy tháng trong vùng đặc biệt khó khăn. Hiện nay tôi đang ăn lương cao đẳng mầm non được mười một năm, tôi cũng đã học xong đại học mầm non được bốn năm. Vậy xin hỏi bao giờ tôi mới được chuyển ngạch lên ăn lương đại học?Tôi xin trân trọng cảm ơn!
 •        Theo thông báo số 145/TB-SNV ngày 29/12/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập tỉnh Yên Bái đợt 2 năm 2021. Tôi thấy có vị trí cần tuyển là Âm thanh viên, yêu cầu chuyên ngành Phát thanh viên, trình độ đại học. Vậy cho tôi hỏi:
 • ĐẶT CÂU HỎI


  Thư viện ảnh

        

  Lượt truy cập