Tôi được biết UBND tỉnh Yên Bái có Quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 về việc kiện toàn, sắp xếp lại thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện Trạm Tấu kể từ ngày 1/1/2019. Tôi có tìm trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái thì không thấy có nội dung quyết định này. Vậy tôi muốn hỏi hiện nay 57 thôn, bản, tổ dân phố sau khi sắp xếp lại là những thôn bản nào? Trân trọng cảm ơn!

Câu hỏi:

 •         Tôi được biết UBND tỉnh Yên Bái có Quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 về việc kiện toàn, sắp xếp lại thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện Trạm Tấu kể từ ngày 1/1/2019. Tôi có tìm trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái thì không thấy có nội dung quyết định này. Vậy tôi muốn hỏi hiện nay 57 thôn, bản, tổ dân phố sau khi sắp xếp lại là những thôn bản nào? Trân trọng cảm ơn!

 • Câu trả lời:
     

   Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử trả lời công dân Nguyễn Trọng Ngọc như sau:

  Trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện có 173 đơn vị hành chính phân theo huyện/ thị xã/ thành phố thuộc tỉnh tính đến 31/12/2021 do Tổng cục Thống kê cung cấp. Trong đó có 13 phường, 10 thị trấn và 150 xã.

  Huyện Trạm Tấu là một Huyện trực thuộc tỉnh Yên Bái. Huyện Trạm Tấu có 12 đơn vị hành chính, bao gồm 11 xã, 1 thị trấn. Sau đây là danh sách các đơn vị hành chính thuộc huyện Trạm Tấu (Thị trấn Trạm Tấu, Xã Làng Nhì, Xã Bản Công, Xã Bản Mù, Xã Hát Lừu, Xã Túc Đán, Xã Pá Lau, Xã Xà Hồ, Xã Phình Hồ, Xã Trạm Tấu, Xã Tà Si Láng, Xã Pá Hu).

  Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái có đăng tải đầy đủ thông tin về các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh ở mục “Mã số - đơn vị hành chính” thuộc chuyên mục “Thông tin tra cứu” tại địa chỉ link: http://yenbai.gov.vn/Pages/ma-so-don-vi-hanh-chinh.aspx.

  Ngoài ra, công dân có thể tham khảo các xã, phường, thị trấn tại 9 trang Thông tin điện tử huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Yên Bái trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Trân trọng!


   Các câu hỏi khác
 •        Tôi được biết UBND tỉnh Yên Bái có Quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 về việc kiện toàn, sắp xếp lại thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện Trạm Tấu kể từ ngày 1/1/2019. Tôi có tìm trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái thì không thấy có nội dung quyết định này. Vậy tôi muốn hỏi hiện nay 57 thôn, bản, tổ dân phố sau khi sắp xếp lại là những thôn bản nào? Trân trọng cảm ơn!
 •        Tôi xin hỏi cơ quan chức năng một việc như sau: Bản thân tôi là giáo viên mầm non, công tác được mười tám năm bẩy tháng trong vùng đặc biệt khó khăn. Hiện nay tôi đang ăn lương cao đẳng mầm non được mười một năm, tôi cũng đã học xong đại học mầm non được bốn năm. Vậy xin hỏi bao giờ tôi mới được chuyển ngạch lên ăn lương đại học?Tôi xin trân trọng cảm ơn!
 •        Theo thông báo số 145/TB-SNV ngày 29/12/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập tỉnh Yên Bái đợt 2 năm 2021. Tôi thấy có vị trí cần tuyển là Âm thanh viên, yêu cầu chuyên ngành Phát thanh viên, trình độ đại học. Vậy cho tôi hỏi:
 • ĐẶT CÂU HỎI


  Thư viện ảnh

        

  Lượt truy cập