Theo thông báo số 145/TB-SNV ngày 29/12/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập tỉnh Yên Bái đợt 2 năm 2021. Tôi thấy có vị trí cần tuyển là Âm thanh viên, yêu cầu chuyên ngành Phát thanh viên, trình độ đại học. Vậy cho tôi hỏi:

Câu hỏi:

 •         Theo thông báo số 145/TB-SNV ngày 29/12/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập tỉnh Yên Bái đợt 2 năm 2021. Tôi thấy có vị trí cần tuyển là Âm thanh viên, yêu cầu chuyên ngành Phát thanh viên, trình độ đại học. Vậy cho tôi hỏi: 1. Tại Việt Nam đã có cơ sở giáo dục đại học nào giảng dạy chuyên ngành Phát thanh viên hay chưa? 2. Chúng tôi học chuyên ngành khác mà đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao có đủ điều kiện dự tuyển vào vị trí này hay không? Kính mong được quý cơ quan trả lời làm rõ. Tôi xin chân thành cảm ơn!

 • Câu trả lời:
     

  Sau khi xem xét câu hỏi của công dân Hảng A Dủ, Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

  Theo Thông báo số 145/TB-SNV ngày 29/01/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập tỉnh Yên Bái đợt 2 năm 2021; đối với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu tuyển dụng vào vị trí Âm thanh viên, có 02 chỉ tiêu, yêu cầu trình độ đào tạo ngành, chuyên ngành: điện tử Viễn thông, phát thanh viên.

  Ngoài các ngành, chuyên ngành đã thông báo, các trường hợp có trình độ đào tạo ngành, chuyên ngành gần, như: Điện tử, Vô tuyến điện, Phát thanh truyền hình, Báo chí (chuyên ngành: Báo phát thanh, Báo truyền hình); đều có thể nộp hồ sơ thi tuyển vào vị trí tuyển dụng Âm thanh viên của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu.

   


   Các câu hỏi khác
 •        Tôi được biết UBND tỉnh Yên Bái có Quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 về việc kiện toàn, sắp xếp lại thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện Trạm Tấu kể từ ngày 1/1/2019. Tôi có tìm trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái thì không thấy có nội dung quyết định này. Vậy tôi muốn hỏi hiện nay 57 thôn, bản, tổ dân phố sau khi sắp xếp lại là những thôn bản nào? Trân trọng cảm ơn!
 •        Tôi xin hỏi cơ quan chức năng một việc như sau: Bản thân tôi là giáo viên mầm non, công tác được mười tám năm bẩy tháng trong vùng đặc biệt khó khăn. Hiện nay tôi đang ăn lương cao đẳng mầm non được mười một năm, tôi cũng đã học xong đại học mầm non được bốn năm. Vậy xin hỏi bao giờ tôi mới được chuyển ngạch lên ăn lương đại học?Tôi xin trân trọng cảm ơn!
 •        Theo thông báo số 145/TB-SNV ngày 29/12/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập tỉnh Yên Bái đợt 2 năm 2021. Tôi thấy có vị trí cần tuyển là Âm thanh viên, yêu cầu chuyên ngành Phát thanh viên, trình độ đại học. Vậy cho tôi hỏi:
 • ĐẶT CÂU HỎI


  Thư viện ảnh

        

  Lượt truy cập