Văn bản điều hành

Công văn v/v chủ động phòng, chống dịch cúm A(H5N1) trên gia cầm và người
Số ký hiệu 63/UBND-NN
Nội dung
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành UBND huyện Trạm Tấu
Lĩnh vực
Người ký Nguyễn Văn Liễu, Phó Chủ tịch UBND huyện
Ngày ban hành 07/02/2020
Tệp đính kèm

CV63.pdf

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h