Tin Hoạt động >> Chính trị

Giao ban công tác giáo dục LLCT và công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm 2020

30/07/2020 02:03:27 Xem cỡ chữ Google
Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu vừa tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác giáo dục lý luận chính trị và công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Trịnh Văn Xuê, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy dự và chủ trì Hội nghị; tham gia hội nghị có lãnh đạo TT. HĐND huyện, các cơ quan, đơn vị, Bí thư các chi đảng bộ cơ sở và lãnh đạo các cơ quan trong khối khoa giáo.

Đồng chí Trịnh Văn Xuê, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, các ngành trong khối khoa giáo đã tích cực chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công tác khoa giáo cơ bản đảm bảo tiến độ. Công tác tuyên truyền phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết, chuyên đề năm 2020, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trên lĩnh vực công tác khoa giáo được quan tâm triển khai thực hiện, đặc biệt đã tuyên truyền quyết liệt có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 nên không có dịch bệnh này xâm nhiễm vào địa bàn. Công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp nhất là Đại hội XVI Đảng bộ huyện góp phần quan trọng làm nên thành công tốt đẹp của Đại hội. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan trong khối khoa giáo luôn yên tâm công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền. Song song với đó công tác chuyên môn đã được các đơn vị tập trung triển khai tích cực góp phần không nhỏ để huyện Trạm Tấu hoàn thành cơ bản, toàn diện các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm 2020. Trong đó công tác giáo dục đào tạo đảm bảo việc thực hiện tốt kế hoạch giảng dạy theo kịch bản phòng chống Covid-19 trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, trong 6 tháng đầu năm 2020 đã khám, chữa bệnh cho trên 16.000 lượt người. Đào tạo nghề cho 342 người, đạt 72,8% kế hoạch, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa mới. Tăng cường các hoạt động quảng bá, thu hút khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến với huyện...

Đối với công tác giáo dục lý luận chính trị, 6 tháng đầu năm BTV Huyện ủy đã chỉ đạo hướng dẫn các cấp ủy triển khai quán triệt, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy, Huyện ủy đến cán bộ đảng viên. Hướng dẫn các cấp ủy tổ chức học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 chuyên đề năm 2020. Đến ngày 20/2/2020, 100% cấp ủy trong toàn Đảng bộ huyện đã hoàn thành học tập rèn luyện chuyên đề với 98% cán bộ đảng viên tham gia học tập. Việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng được nghiêm túc, trong 6 tháng đầu năm Huyện ủy đã ban hành 3 Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2020 đã mở 4 lớp cho 184 học viên tham gia về LLCT, bồi dưỡng chuyên đề… Qua đó nhận thức về lý luận chính trị của đảng viên, quần chúng nhân dân  trên địa bàn huyện đã được nâng lên, phát huy được tinh thần đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, mà điểm nhấn là thành công trong việc phòng chống dịch covid -19, và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn huyện.

Về một số nhiệm vụ trong công tác khoa giáo và công tác giáo dục lý luận chính trị từ nay đến cuối năm, đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Các cơ quan, đơn vị, cấp ủy các cấp cần tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của các cấp trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Trạm Tấu khóa XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đồng thời tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp trong công tác phòng chống dịch bệnh Coivd-19...

Thu Hằng, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Trạm Tấu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h