Tin Hoạt động >> Chính trị

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trạm Tấu lần thứ XVI: 23 chỉ tiêu chủ yếu; 3 đột phá, 4 chương trình trọng điểm

07/07/2020 08:10:25 Xem cỡ chữ Google
Như tin đã đưa, sau gần 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trạm Tấu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trạm Tấu khóa XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt Đại hội

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu; tổ công tác giúp việc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên là Thường trực Huyện ủy, đại diện các thế hệ lãnh đạo của huyện qua các thời kỳ cùng 184 đại biểu đại diện cho trên 2.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội đã bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy với kết quả: đồng chí Giàng A Thào - Bí thư Huyện ủy khóa XV tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu khóa XVI.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trạm Tấu khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu 10 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XVI. 

Các đồng chí: Trịnh Văn Xuê – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Vũ Lê Chung Anh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khóa XV tái cử Phó Bí thư Huyện ủy  khóa XVI. Hội nghị đã bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XVI gồm 5 đồng chí.  Đồng chí Nguyễn Văn Liễu được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XVI.

23 chỉ tiêu chủ yếu; 3 đột phá, 4 chương trình trọng điểm và 8 nhiệm vụ trọng tâm 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Trạm Tấu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 23 chỉ tiêu chủ yếu; 3 đột phá, 4 chương trình trọng điểm và 8 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Giàng A Thào - Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu khóa XVI khẳng định: Thành công của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI sẽ là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, tạo nên sức mạnh tổng hợp, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự tin tưởng, phấn khởi của nhân dân; đây là cơ sở vững chắc để Đảng bộ huyện Trạm Tấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020- 2025 và những năm tiếp theo. 

Các đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Trạm Tấu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Về mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 hết sức nặng nề, nên đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Ngay sau Đại hội, các cấp uỷ, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị cần làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết Đại hội; phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đại hội kêu gọi, toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường; huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển; quyết tâm cùng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đại hội đã bầu 13 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX.

Danh sách Ban Thường vụ Huyện ủy Trạm Tấu khóa 2020 - 2025​

1. Giàng A Thào - Bí thư Huyện ủy.

2. Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

3.  Vũ Lê Chung Anh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

4. Vũ Thị Hiền - Ủy viên.

5. Nguyễn Văn Liễu - Ủy viên

6. Phạm Đăng Khoa -  Ủy viên.

7. Giàng A Chang - Ủy viên.

8. Nguyễn Thành Hưng - Ủy viên.

9. Nguyễn Quang Hải - Ủy viên.

10. Lò Trung Kiên - Ủy viên.

11. Phạm Văn Thản - Ủy viên.

23 chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội Đảng bộ huyện Trạm Tấu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Về kinh tế: 

(1) Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn: nông, lâm nghiệp, thủy sản: 33,7%; công nghiệp, xây dựng: 44,7%; dịch vụ: 21,6%

(2) Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng.

(3) Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản:  375 tỷ đồng; 

(4) Tổng đàn gia súc chính: 62.000 con

(5) Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới: 02 xã (duy trì xã Hát Lừu và xây dựng mới xã Trạm Tấu)

(6) Giá trị sản xuất công nghiệp: 500 tỷ đồng

(7) Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng: 400 tỷ đồng.

(8) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 120 tỷ đồng.

(9) Tổng vốn đầu tư phát triển 750 tỷ đồng (lũy kế cả giai đoạn 3.500 tỷ đồng)

-  Về văn hóa - xã hội 

(10) Tỷ lệ trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia đạt 28,6%.

(11) Tỷ lệ lao động qua đào tạo 64%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt trên 32,6%.

(12) Số lao động được tạo việc làm mới hàng năm: 615 lao động

(13) Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm trên 6,5% (theo chuẩn nghèo của từng thời kỳ).

(14) Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về Y tế đạt 75%

(15) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 99,65%.

(16) Tuổi thọ trung bình người dân đạt 68,4 tuổi; số năm sống khỏe đạt tối thiểu 63,5 năm.

(17) Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 60%; tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa đạt 52,6%.

- Về môi trường

(18) Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cung cấp nước tập trung đạt 100% 

(19) Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt 100% 

(20) Tỷ lệ che phủ rừng 62%.

- Về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(21) Hàng năm kết nạp đảng viên mới: 80 đảng viên trở lên.

(22) Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt từ 85% trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt từ 90% trở lên.

(23) Tỷ lệ thu hút đoàn viên, hội viên hàng năm đạt trên 78%.

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h