Tin Hoạt động >> Chính trị

Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm đưa huyện Trạm Tấu giảm nghèo nhanh, bền vững

03/07/2020 10:50:17 Xem cỡ chữ Google
Đi đầu là sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, là tranh thủ sự ủng hộ của già làng, trưởng bản, người có uy tín, những người đã thấm nhuần Nghị quyết của Đảng; từ đó, thực hiện phương châm "mưa dầm thấm lâu”, "cầm tay chỉ việc” để mỗi cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn, mỗi người dân hiểu và thực hiện Nghị quyết, tạo điều kiện thuận lợi để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi.

Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Trạm Tấu kiểm tra mô hình trồng lúa nếp 87 tại xã Hát Lừu

Bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trạm Tấu gặp không ít khó khăn, thách thức của một huyện vùng cao với địa hình chia cắt; thường xuyên chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, thời tiết biến đổi cực đoan, rét đậm, rét hại kéo dài, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các mục tiêu, nghị quyết của Đại hội. 

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Trạm Tấu đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, vượt qua khó khăn thử thách, phát huy được tiềm năng, lợi thế đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Thực hiện lời Bác Hồ dạy: "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện đã chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, coi mỗi cuộc cải tạo những phong tục không còn phù hợp với nếp sống mới như một cuộc "cách mạng”. 

Đi đầu là sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, là tranh thủ sự ủng hộ của già làng, trưởng bản, người có uy tín, những người đã thấm nhuần Nghị quyết của Đảng; từ đó, thực hiện phương châm "mưa dầm thấm lâu”, "cầm tay chỉ việc” để mỗi cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn, mỗi người dân hiểu và thực hiện Nghị quyết, tạo điều kiện thuận lợi để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi. 

Theo đó, trong lĩnh vực phát triển kinh tế, huyện Trạm Tấu đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế; huy động các nguồn lực trong và ngoài huyện để đầu tư, phát triển; thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của huyện; tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước khai thác tiềm năng, thế mạnh của huyện. 

Nhờ vậy, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp từ 45,4% năm 2015 giảm còn 39,7%; tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng từ 44,2% năm 2015 giảm còn 40,5%; tỷ trọng thương mại, dịch vụ từ 10,4% năm 2015 lên 19,8%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 19,5 triệu đồng, tăng 1,93 lần so với năm 2015. 

Đến năm 2020, toàn huyện có 6.950 ha cây lương thực có hạt, tăng 410 ha so với 2015; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 23.806 tấn, tăng trên 2.800 tấn so với 2015. 7.704 lượt ha lúa, ngô được chuyển đổi cơ cấu cây trồng; có 689 hộ chăn nuôi trâu, bò quy mô từ 5 - 9 con trở lên. Cùng đó, huyện đã xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng của huyện như: chè Shan Phình Hồ, măng ớt, sơn tra đem về thu nhập ổn định, giúp nông dân thoát nghèo bền vững. 

Đặc biệt, trên địa bàn huyện đã hình thành khu du lịch nghỉ dưỡng mang đậm nét đặc trưng của địa phương, đó là đồi thông Eo Gió ngút ngàn xanh được ví như "Đà Lạt ở Tây Bắc”; du lịch khám phá đỉnh Tà Chì Nhù cao trên 2.900 m; thác nước Háng Đề Chơ hùng vĩ ở xã Làng Nhài; khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng… thu hút nhiều du khách trong, ngoài nước đến khám phá, nghỉ dưỡng. Dự kiến đến hết năm 2020, lượng khách du lịch đến Trạm Tấu đạt 30.000 lượt người, doanh thu ước đạt 18 tỷ đồng. 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), huyện đã tập trung chỉ đạo toàn diện; trong đó, huy động, lồng ghép, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò chủ thể, trực tiếp của người dân. Năm 2019, xã Hát Lừu được công nhận đạt chuẩn NTM, vượt mục tiêu Nghị quyết và đây là một trong những xã đầu tiên của các huyện nghèo đạt chuẩn NTM. 

Văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực. Huyện đã chỉ đạo nhân dân, nhất là đồng bào Mông cải tạo được những phong tục không còn phù hợp với nếp sống mới. Hàng năm, đồng bào trong huyện ký cam kết với thôn, xã về bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; không còn hôn nhân cận huyết, tảo hôn và sinh con thứ 3 từng bước được đẩy lùi. Trẻ em được đến trường đúng độ tuổi. Trong nhiệm kỳ, tỷ lệ học sinh hoàn thành và hoàn thành cấp học đối với bậc tiểu học là 94,8%, trung học cơ sở là 93,5%; an sinh xã hội được đảm bảo; tỷ lệ giảm nghèo bình quân giai đoạn 2016 - 2019 là 7,7% năm, vượt 1,7% mục tiêu Nghị quyết.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu trao đổi nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tại địa phương.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, huyện đã tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị theo định hướng của Trung ương và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, góp phần khắc phục những bất cập, chồng chéo trong bộ máy. Đến nay, sau sắp xếp đã giảm được 5 đầu mối cơ quan, giảm 46 biên chế so với năm 2015, giảm 12 thôn, tổ dân phố. 

Điểm nhấn của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua là đã chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ được thực hiện dân chủ, khách quan, bài bản, tạo môi trường để cán bộ rèn luyện, thử thách, phát huy năng lực, trách nhiệm, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Huyện đã mở 70 lớp bồi dưỡng cho trên 5.000 học viên; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 3 lớp trung cấp lý luận chính trị tại huyện cho 290 đồng chí; cử 8 đồng chí đi học thạc sỹ, 23 đồng chí đi học cử nhân chính trị (văn bằng 2), cử 14 cán, bộ công chức xã, thị trấn đi học đại học theo Đề án 11 của Tỉnh ủy. Đến nay, 100% bí thư cấp ủy là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; 100% bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố kiêm trưởng ban công tác mặt trận hoặc trưởng thôn. 

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng chính đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện bài bản, tạo sức lan tỏa cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được đẩy mạnh, kỷ luật, kỷ cương của Đảng được tăng cường. 

Trong nhiệm kỳ, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra 188 lượt tổ chức Đảng, 246 lượt đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 3 tổ chức Đảng và 14 đảng viên, giám sát 93 lượt tổ chức Đảng, 149 lượt đảng viên, thi hành kỷ luật 117 đảng viên. Công tác kết nạp đảng được quan tâm và trong nhiệm kỳ kết nạp được 626 đảng viên, vượt 13,8% chỉ tiêu Nghị quyết. 

Hoạt động của HĐND các cấp đã có nhiều đổi mới; vị thế, vai trò của HĐND các cấp được nâng lên. Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của UBND các cấp bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, cấp ủy cùng cấp và tình hình thực tiễn địa phương gắn với đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và hướng mạnh về cơ sở. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Có thể khẳng định, nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong huyện đã tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các sở, ban, ngành và sự đoàn kết, chung sức, phát huy trí tuệ tập thể, đổi mới, năng động, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương để đạt  được nhiều kết quả quan trọng. 

Đó là cơ sở, tiền đề để Đảng bộ huyện tiếp tục thực hiện thắng lợi 23 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ tới là: "Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng; quản lý, điều hành của chính quyền, công tác tập hợp và vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, XDNTM, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với phát triển du lịch, dịch vụ, bảo tồn giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo của người dân; chủ động công tác phòng ngừa, ứng phó biến đổi khí hậu; không ngừng củng cố vững chắc quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Quyết tâm đưa huyện Trạm Tấu giảm nghèo nhanh, bền vững”. 

Đồng thời, tiếp tục thực hiện 3 khâu đột phá:

Thứ nhất, thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách; triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp; khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế, nhất là các hợp tác xã, tổ hợp tác.

Thứ hai, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

Thứ ba, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ chủ chốt cấp xã; tập trung nguồn lực cho giáo dục, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững. 

Kết hợp với 4 chương trình trọng điểm cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới là:

Một là, chương trình phát triển nông lâm nghiệp, trọng tâm là làm tốt công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; phát triển cây trồng, vật nuôi đặc sản của huyện. 

Hai là, chương trình phát triển du lịch nhằm khai thác các tiềm năng, lợi thế đi đôi với bảo vệ cảnh quan, môi trường và phát huy giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc. 

Ba là, chương trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là đường giao thông liên xã và đến các thôn, bản.

Bốn là, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của nhân dân các dân tộc trong toàn huyện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ huyện Trạm Tấu sẽ thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -  2025.

Giàng A Thào,Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trạm Tấu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h