Tin Hoạt động >> Kinh tế

Trạm Tấu: tăng cường phòng chống dịch COVID-19 tại khu du lịch

24/03/2020 03:31:38 Xem cỡ chữ Google

 

Đài PT-TH tỉnh Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h