Tin Hoạt động >> Văn bản mới

Trạm Tấu: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 6,5% trở lên

07/03/2017 03:00:22 Xem cỡ chữ Google
Năm 2017, huyện Trạm Tấu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 6,5% trở lên; Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2017 là 60,50%; tương ứng giảm 273 hộ nghèo so với năm 2016, số hộ nghèo giảm xuống còn 3,721 hộ.

Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng lạc cho phụ nữ tại thôn Tà Xùa, xã Bản Công

Tiếp tục triển khai thực hiện các cơ chế chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, huyện Trạm Tấu đã ban hành kế hoạch giảm nghèo năm 2017. Trong đó tổng số hộ toàn huyện là 6.150 hộ, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 6,5% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2017 là 60,50%; tương ứng giảm 273 hộ nghèo so với năm 2016, số hộ nghèo giảm xuống còn 3.721 hộ. Để đạt được mục tiêu trên, huyện Trạm Tấu sẽ triển khai thực hiện đồng bộ, đầy đủ, kịp thời các chính sách nhằm hỗ trợ cho hộ nghèo, người nghèo, đối tượng chính sách xã hội như: 100% số hộ nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn sản xuất được xét duyệt cho vay; 100% người nghèo, người dân tộc thiểu số được cấp phát thẻ khám chữa bệnh miễn phí; 100% đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện được hưởng kinh phí chi trả trợ cấp hàng tháng và cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; 100% đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ học tập được thực hiện đầy đủ; 100% hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện theo quy định. Phấn đấu số lao động nông thôn được đào tạo nghề trên 440 lao động, trong đó: 100% lao động là người dân tộc thiểu số; 80% lao động nghèo, cận nghèo. Số lượt người được chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp khoảng trên 5.000 lượt người.

Với những giải pháp thiết thực và đồng bộ trên, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2017 sẽ đạt được những mục tiêu theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Trạm Tấu khóa XVII - kỳ họp thứ 03 đề ra, góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống của nhân dân./.

Ngọc Tiếp. Trang TTĐT Trạm Tấu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h